Lapin Kirjallisuusseura ry

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kirjallisuuden edistämisestä kiinnostuneiden, kirjailijoiden ja kirjoittajien yhdyssiteenä ja luoda edellytyksiä kirjallisuuden tuottamiseksi ja levittämiseksi. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää seuraavanlaista toimintaa vuonna 2018:

 

1. Koulutustilaisuudet 

Kirjoittajakurssi yhteistyössä Revontuli-Opiston kanssa Sodankylässä kesäkuun alussa 4.-9.6.2018. Viiden ohjaajan voimin kurssilaisia opastetaan proosan, draaman, lyriikan, dekkarien sekä lapsille kirjoittamisen maailmaan analyysien, luentojen ja harjoitustöiden avulla.  Kurssilaisten teksteistä julkaistaan antologia seuran verkkosivuilla. 

 

2. Teemaseminaarit, kirjallisuustapahtumat ja keskustelutilaisuudet 

2.1 Järjestetään Tekijöiden päivä marraskuussa Kittilässä. Päivään ovat tervetulleita esittäytymään vuoden sisään kirjan julkaisseet Kirjallisuusseuran jäsenet ja lappilaiset kirjailijat. Tilaisuudessa on mahdollista myydä ja ostaa kirjailijoiden teoksia. 

2.2. Järjestetään Runoköngäs -tapahtuma Rovaniemen Wanhojen markkinoiden yhteydessä elokuussa. 

2.3. Jatketaan perinteistä yhteistyötä RunoRajaton-tapahtuman kanssa.

2.4. Osallistutaan keväällä  Elämäntarinayhdistyksen Tarinaniskennän Lapin aluekarsintojen järjestelyihin Torniossa ja mahdollisuuksien mukaan muilla paikkakunnilla.

2.5. Osallistutaan sisältötyöryhmän jäsenenä keväällä 2018 Oulussa järjestettävien Pohjois-Suomen kirjailijapäivien suunnitteluun. 

2.6. Lappilaisten kirjailijoiden ja kirjallisuuden tunnetuksi tekemiseksi osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin kirjallisuustapahtumiin.

2.7. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään jäsentapaamisia ja muita kirjallisia tapahtumia yhdessä kirjailijoiden, kirjoittajaryhmien ja yhteistyötahojen kanssa. Pyritään osallistumaan avoimiin tilaisuuksiin kuten messuille ja yhdistystoimintaa esitteleviin  tapahtumiin sekä yhdistysten merkkipäiviin tilaisuuksiin, kuten esimerkiksi Taidebasaari toimintaan yhteistyössä Aineen taidemuseon ja Tornion kirjaston kanssa loka-marraskuussa. 

 

3. Hankkeet 

Runorupeama – Draamarepeämä  -hankkeen jatkaminen. Hankkeen avulla aktivoidaan lappilaisia runojen ja draamatekstien kirjoittajia keskinäiseen tekstien arvioimiseen ja kehittämiseen. Kehitetään ja tuotteistetaan menetelmää, jonka avulla paikalliset pienryhmät työskentelevät koulutetun ohjaajan tuella hyödyntäen samalla verkko-opiskelun tuomia mahdollisuuksia.

 

 4. Arviointipalvelu 

Jatketaan ja kehitetään arviointipalvelua, jonka välityksellä seuran jäsenet ja ketkä tahansa maakunnan kirjoittajat voivat saada tekstistään henkilökohtaisen arvion edulliseen hintaan.

 

5. Lapillinen-lehteä julkaistaan kolme numeroa, ensimmäinen toukokuussa ja kaksoisnumero marraskuussa. Lehden kevään teemana on “Lapin satu”  ja syksyn “Vuoden 1918 tapahtumat Suomessa”. Lapillinen-jäsenlehdessä arvioidaan vasta ilmestynyttä lappilaista kirjallisuutta, esitellään kirjailijoita ja kerrotaan ajankohtaisista kirjallisuuteen liittyvistä tapahtumista sekä julkaistaan jäsenten lyhyitä tekstejä ja runoja.  

 

6. Vuosikokoukset 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Kokousten yhteyteen järjestetään teemaseminaareja tai kirjallisuuteen liittyviä tapahtumia.

 

7. Tiedottaminen 

Tiedotetaan tulevista tapahtumista, arviointipalvelusta, kursseista ja uusista julkaisuista jäsenkirjeissä, Lapillinen-lehdessä, kotisivuilla www.lapinkirjallisuusseura.fi sekä sosiaalisessa mediassa seuran Facebook, Twitter ja Pinterest-sivuilla.

 

8. Yhteistyö 

8.1. Seura on jäsenenä Kirjailijayhdistysten verkostossa. Pyritään varmistamaan pohjoisen edustuksen jatkuminen neuvottelukunnan työryhmässä.
Uudenmaan Kirjoittajat toteuttavat Kirjailijayhdistysten Talvipäivät 9.–10.3.2018 Hyvinkäällä. Teemana on ”ulkopuolisuus”. Talvipäivät on kaikille avoin kirjallisuustapahtuma sekä yhdistysten jäsenten vuosittainen kohtaamispaikka.

8.2. Jatketaan ja tiivistetään yhteistyötä pohjoisten kirjoittaja-, kirjailija- ja nimikkoseurojen kanssa. 

 

 

Hyväksytty seuran syysvuosikokouksessa 2.12.2017