Lapin Kirjallisuusseura ry

Hyväksytty seuran vuosikokouksessa Kittilässä 24.11.2018

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kirjallisuuden edistämisestä kiinnostuneiden, kirjailijoiden ja kirjoittajien yhdyssiteenä ja luoda edellytyksiä kirjallisuuden tuottamiseksi ja levittämiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää seuraavanlaista toimintaa vuonna 2019:

1. Koulutustilaisuudet

Kirjoittajakurssi yhteistyössä Revontuli-Opiston kanssa Sodankylässä 3.-8.6.2019. Viiden ohjaajan voimin kurssilaisia opastetaan proosan, draaman, lyriikan, elokuvakäsikirjoituksen sekä fantasiakirjoittamisen maailmaan analyysien, luentojen ja harjoitustöiden avulla. Kurssilaisten teksteistä julkaistaan antologia seuran verkkosivuilla.

2. Teemaseminaarit, kirjallisuustapahtumat ja keskustelutilaisuudet

2.1. Järjestetään Tekijöiden päivä marraskuussa Kemissä. Päivään ovat tervetulleita esittäytymään vuoden sisään kirjan julkaisseet Kirjallisuusseuran jäsenet ja lappilaiset kirjailijat. Kirjallisuusseura tukee kirjoittajien osallistumista tapahtumaan. Tilaisuudessa on mahdollista myydä ja ostaa kirjailijoiden teoksia.

2.2. Järjestetään 6. Runoköngäs-tapahtuma Rovaniemen Wanhojen Markkinoiden yhteydessä elokuussa. Kirjallisuusseura tuottaa jäsenistönsä tuella soveltuvia esityksiä, hankkii niille maakunnan laajuista näkyvyyttä ja tukee esiintyjien osallistumista Runokönkään tapahtumiin. Jäsenistöä kannustetaan hyödyntämään suunnitelmallisesti vuotuista tapahtumaa oman tuotantonsa esiintuomiseksi.

2.3. Kehitetään uusia yhteistyötapoja ja tiedottamista Lapin eri paikkakunnilla toteutettavien kirjallisuustapahtumien edistämiseksi.

2.4. Osallistutaan keväällä Torniossa Elämäntarinayhdistyksen Tarinaniskennän ja Rovaniemellä Poetry Slamin Lapin aluekarsintojen järjestelyihin sekä mahdollisuuksien mukaan vastaaviin tilaisuuksiin muilla paikkakunnilla.

2.5. Osallistutaan mahdollisuukseien mukaan Pohjois-Suomen kirjailijapäivien suunnitteluun ja esittäydytään tapahtumassa yhdistyksenä, jos sellainen järjestetään.

2.6. Lappilaisten kirjailijoiden ja kirjallisuuden tunnetuksi tekemiseksi tuetaan aktiivisesti alueella tapahtuvaa toimintaa ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin kirjallisuustapahtumiin.

2.7. Järjestetään jäsentapaamisia ja muita kirjallisia tapahtumia yhdessä kirjailijoiden, kirjoittajaryhmien ja yhteistyötahojen kanssa. Pyritään osallistumaan avoimiin tilaisuuksiin kuten messuille ja yhdistystoimintaa esitteleviin tapahtumiin sekä yhdistysten merkkipäiviin tilaisuuksiin, kuten esimerkiksi Taidebasaari toimintaan yhteistyössä Aineen taidemuseon kanssa marraskuussa.  

3. Hankkeet

Aloitetaan valmistautuminen Suomen Kirjailijaliiton koordinoiman Kirjallisuusyhdistysten verkoston Talvipäiviin vuonna 2022. Tapahtuma on alustavasti sovittu verkoston kokouksessa pidettäväksi Lapin Kirjallisuusseuran järjestämänä Lapissa. Tapahtuman organisointi edellyttää työryhmän nimeämistä ja sen toiminnan rahoituksen varmistamista. Työryhmän tulee selvittää tapahtuman muoto, sisältö ja laajuus jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa. Sen osallistuminen delegaationa tapahtumaa edeltäville Talvipäiville alkaen 2019 on perusteltua määrätietoisen työn varmistamiseksi.

4. Arviointipalvelu

Jatketaan ja kehitetään arviointipalvelua, jonka välityksellä seuran jäsenet ja ketkä tahansa kirjoittajat voivat saada tekstistään henkilökohtaisen arvion edulliseen hintaan. Vahvistetaan palvelun markkinointia.

5. Lapillinen-lehteä julkaistaan kolme numeroa, ensimmäinen toukokuussa ja kaksoisnumero marraskuussa. Lehden kevään teemana on “Lyyrinen Lappi” ja syksyn “Lapin matkailun vuosisata kirjallisuudessa”. Lapillinen-jäsenlehdessä arvioidaan uutta lappilaista kirjallisuutta, esitellään kirjailijoita ja kerrotaan ajankohtaisista kirjallisuuteen liittyvistä tapahtumista alueella sekä julkaistaan jäsenten lyhyitä tekstejä, runoja ja aforismeja. Tänä vuonna aloitettuja Kirjailijakynä ja Kustantajan kuulumiset -palstoja jatketaan.

6. Vuosikokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Kokousten yhteyteen järjestetään teemaseminaareja tms. kirjallisuuteen liittyviä tapahtumia.

7. Tiedottaminen

Tiedotetaan tulevista tapahtumista, arviointipalvelusta, kursseista ja uusista julkaisuista jäsenkirjeissä Lapillinen-lehdessä, kotisivuilla osoitteessa: www.lapinkirjallisuusseura.fi sekä sosiaalisessa mediassa seuran ylläpitämillä Facebook ja Twitter -sivuilla.

8. Yhteistyö

8.1.Seura on jäsenenä Kirjailijayhdistysten verkostossa. Pyritään varmistamaan pohjoisen edustuksen jatkuminen neuvottelukunnan työryhmässä. Vuonna 2019 Talvipäivät järjestää Pirkkalaiskirjailijat ry. Talvipäivät on kaikille avoin kirjallisuustapahtuma sekä yhdistysten jäsenten vuosittainen kohtaamispaikka. Lapin Kirjallisuusseura on alustavasti ilmoittanut järjestävänsä Talvipäivät Lappiin 2022.

8.2. Jatketaan ja tiivistetään yhteistyötä pohjoisten kirjoittaja-, kirjailija- ja nimikkoseurojen kanssa.