Lapin Kirjallisuusseura ry

Hyväksytty Lapin Kirjallisuusseuran kevätkokouksessa 2020

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia koko Lapin alueella kirjallisuuden edistämisestä kiinnostuneiden, kirjailijoiden ja kirjoittajien yhdyssiteenä luoden edellytyksiä kirjallisuuden tuottamiseksi ja levittämiseksi.

Tarkoituksensa täyttämiseksi yhdistys järjesti toimintasuunnitelmansa mukaisesti jäsenilleen seuraavanlaista toimintaa:

 

1. Koulutustilaisuudet

Perinteinen Sodankylän Kirjoittajakurssi järjestettiin yhteistyössä Revontuli-Opiston kanssa 3.-8.6.2019. Kurssipaikkana oli ensimmäistä kertaa Lapland Hotels Luostotunturi. Viiden ohjaajan: Taija Tuomisen proosan, Elli Salon draaman, Daniil Kozlovin eli runoilija Susinukke Kosolan lyriikan, Jussi Hiltusen elokuvakäsikirjoituksen sekä Katja Törmäsen fantasiakirjoittamisen maailmat avautuivat osallistujille analyysien, luentojen ja harjoitustöiden avulla. Kurssilaisten teksteistä julkaistiin kurssiantologia 2019 seuran verkkosivuilla. Kirjoittajakurssille saatiin Sodankylän kunnan myöntämää kulttuuritukea.

Uutena toiminnan muotona pilotoitiin jäsenistölle räätälöityjä kirjoittajakursseja. Tapahtumat toteutettiin kokeiluluonteisesti Rovaniemellä. Maakuntakirjasto tuki tapahtumaa tarjoamalla tarvittavat tilat seuran käyttöön. Koulutusohjelmista vastasi Anne Lukkarila. Koulutuksen kustannukset katettiin osallistujamaksuin. Keväällä kehitetyn konseptin onnistunut kokeilu rohkaisi toistamaan laajemman kokonaisuuden syksyllä. Suunnitelmissa on järjestää vastaavia koulutustilaisuuksia myös muilla paikkakunnilla.

2. Teemaseminaarit, kirjallisuustapahtumat ja keskustelutilaisuudet

2.1. Kevätvuosikokouksen alla 13.3.2019 Rovaniemellä järjestettiin yhteistyössä Taiteiden edistämiskeskus TAIKEn kanssa ja läänintaiteilija Susanna Kolehmaisen koordinoimana Lapin alueen Kirjailijoiden verkottumispäivä. Tapahtumassa esitelmöivät kirjailijat Jorma Koski, Hanna Hauru ja Tommi Liimatta. Runsas osallistujakunta (43) kävi esitelmien lomassa vilkasta keskustelua kirjoittamisen kysymyksistä.
Syysvuosikokouksen yhteydessä 30.11. järjestettiin perinteinen Tekijöiden päivä. Vuotuiseen tapahtumaan olivat tervetulleita esittäytymään vuoden sisään kirjan julkaisseet Kirjallisuusseuran jäsenet ja lappilaiset kirjailijat. Kirjallisuusseura tukee kirjoittajien osallistumista tapahtumaan. Tilaisuudessa oli mahdollista myydä ja ostaa kirjailijoiden teoksia. Tapahtuma toteutettiin osana Kemi 150 -tapahtumia.

2.2. Elokuun 16.-18. järjestettiin 6. Runoköngäs-tapahtuma Rovaniemen Wanhojen Markkinoiden yhteydessä ja yhteistyössä rovaniemeläisen Sanaseuran kanssa. Kirjallisuusseura tuottaa jäsenistönsä tuella soveltuvia esityksiä, hankkii niille maakunnan laajuista näkyvyyttä ja tukee esiintyjien osallistumista Runokönkään tapahtumiin. Jäsenistöä kannustetaan hyödyntämään suunnitelmallisesti vuotuista tapahtumaa oman tuotantonsa esiintuomiseksi. Tapahtumalle saatiin Rovaniemen kaupungin myöntämää kulttuuritukea.

2.3. Luotiin elävä yhteys Pajalassa toimintansa aloittaneeseen meänkieliseen kirjallisuusyhdistykseen Kexiin ja osallistuttiin sen järjestämiin tapahtumiin. Lapillinen raportoi jäsenistölle yhdistyksen toiminnasta molemmissa numeroissaan.

2.4. Osallistuttiin keväällä Torniossa Elämäntarinayhdistyksen Tarinaniskennän ja Rovaniemellä Poetry Slamin Lapin aluekarsintojen järjestelyihin. Ensinmainitussa seuran jäsenet veivät kaikki kolme kärkisijaa. Jännittävän finaalin voitti tervolalainen Marjatta Kaasila, joka sijoittui ilahduttavasti kuudenneksi Helsingin valtakunnallisessa mittelössä elokuussa.

2.5. Pohjois-Suomen kirjailijapäivien suunnittelu ei edistynyt.

2.6. Haaparannan kirjastossa 4.-5.10.2019 järjestetty Rajaton kirialisuuen messu huomioitiin. Muita kansainvälisiä kirjallisuustapahtumia ei järjestetty.

2.7. Jäsentapaamisia ja muita kirjallisia tapahtumia tuettiin tiedottamalla sidosryhmiä yhdessä kirjailijoiden, kirjoittajaryhmien ja yhteistyötahojen kanssa. Seura osallistui jäsentensä kautta Annikki Kariniemi-seuran 20-vuotisjuhlaan Aavasaksalla ja Meltosjärvellä järjestettyyn kirjallisuustapahtumaan sekä Taidebasaari-toimintaan yhteistyössä Aineen taidemuseon kanssa. Myös Sallan Saijalla järjestettyjä kirjoittajakoulutustapahtumia tuettiin tiedottamalla tapahtumasta.

3. Hankkeet
Aloitettiin valmistautuminen Suomen Kirjailijaliiton koordinoiman Kirjallisuusyhdistysten verkoston Talvipäiviin vuonna 2022. Puheenjohtaja osallistui Pirkkalaiskirjailijoiden järjestämään Talvipäivät tapahtumaan Tampereella. Muulta osin valmistauduttiin tässä vaiheessa vielä suunnittelun tasolla.

4. Arviointipalvelu
Vaikka Arviointipalvelun näkyvyyttä omissa tiedotteissa tehostettiin, palvelua käytettiin vain viisi kertaa, mikä on määrällisesti edellisvuotta vähäisempää.


5. Seuran talouden tilanteen radikaalin heikkenemisen johdosta Lapillinen-lehteä julkaistiin suunnitelmien mukaisesti kaksi lehteä; ensimmäinen toukokuussa ja kaksoisnumero marraskuussa. Vaikka lehti ei saanut enää kulttuurilehdille myönnettävää tukea, tilanne hallittiin lehden painosta pienentämällä ja levikkiä suuntaamalla tarkasti vain jäsenistön, tilaajat ja toiminta-alueen kirjastot kattavaksi.
Lehden ulkoasua ja sisällön tyyliä kuitenkin kehitettiin. Lehden kevään numeron teemana oli “Lyyrinen LappiLapillinen 47, 1/2019 ja syksyn “Lapin matkailun vuosisata kirjallisuudessaLapillinen 48, 2/2019. Lapillinen-jäsenlehdessä arvioitiin uutta lappilaista kirjallisuutta, esiteltiin alueen kirjailijoita ja kerrottiin ajankohtaisista kirjallisuuteen liittyvistä tapahtumista alueella. Molemmissa numeroissa julkaistiin jäsenten lyhyitä tekstejä, runoja ja aforismeja. Tänä vuonna aloitettuja Kustantajan kuulumiset ja Hyvässä seurassa -palstoja jatkettiin ja kehitettiin.


6. Vuosikokoukset
Yhdistyksen kevätvuosikokous pidettiin 13.3.2019 Rovaniemellä ja syysvuosikokous 30.11.2019 Kemissä. Kokousten yhteyteen järjestettiin kirjallisuuteen liittyviä tapahtumat: Kirjailijoiden verkottumispäivä ja Tekijöiden päivä.
Kevään Rovaniemen tapahtuma sai näkyvyyttä myös Lapin kirjastoille jaetuissa tiedotteissa, Kemin tapahtumia marraskuussa mainostettiin kattavasti Kemi 150-vuotta tiedotuksen yhteydessä. Molemmissa asiayhteyksissä Seura sai runsaasti myönteistä huomiota osakseen, mitä kiitämme aktiivisia yhteistyökumppaneitamme.


7. Tiedottaminen
Kirjallisuusaiheisista tapahtumista, arviointipalvelusta, kursseista ja uusista julkaisuista tiedotettiin jäsenistöä 5:llä jäsenkirjeellä, Lapillinen-lehdessä, Internetissä seuran kotisivuilla osoitteessa: www.lapinkirjallisuusseura.fi sekä sosiaalisessa mediassa seuran ylläpitämillä Facebook ja Twitter -sivuilla.
Seuran järjestämät tapahtumat saivat jonkin verran näkyvyyttä myös muissa tiedotusvälineissä.


8. Yhteistyö ja edustaminen

8.1.Seura on jäsenenä Kirjailijayhdistysten verkostossa. Seuran puheenjohtaja oli jäsenenä neuvottelukunnan työryhmässä.
Vuonna 2019 Talvipäivät järjesti Pirkkalaiskirjailijat ry. Suomen Kirjailijaliiton tukemat Talvipäivät ovat kaikille avoin kirjallisuustapahtuma sekä eri yhdistysten jäsenten vuosittainen kohtaamispaikka. Lapin Kirjallisuusseura on järjestysvuorossa vuoden 2022 tapahtuman osalta. Periaatteellinen valmius Talvipäivien järjestämiseksi on luotu ja projekti käynnistetään toimintavuonna 2020.

8.2. Jatkettiin yhteistyötä pohjoisten kirjoittaja-, kirjailija- ja nimikkoseurojen kanssa. Eri paikkakunnilla, kuten. Kittilässä, Rovaniemellä ja Kemijärvellä, toimivat uudet kirjoittajapiirit huomioitiin ja erityisesti Annikki Kariniemi -seuran 20-vuotisjuhla.


Yhteenveto
Seuran toiminta vastasi pääosin vahvistettua toimintasuunnitelmaa, mutta kulunut vuosi 2019 oli täynnä haasteita. TAIKElta odotetun avustusrahoituksen jäätyä tuntuvasti aiempaa vuosia niukemmaksi, karsittiin toimintasuunnitelman tavoitteita ja toiminnan kulut mitoitettiin tuntuvasti talousarvioesitystä (2018) pienempään budjettiin.

Kulttuurilehtituki jäsenlehdellemme Lapilliselle yllättäen päättyi vuodenvaihteessa. Sen johdosta Lapillisen vuosikerran rahoitus suunniteltiin nopeasti kokonaan uudelle pohjalle, Lapin alueella toimivat painotalot kilpailutettiin ja seuran väkeä kutsuttiin talkootehtäviin. Jäsenlehden sisältö ja muoto haluttiin pitää edelleen tasokkaana, missä onnistuttiin hyvin. Vuosikerran toimittamisen budjetti oli noin 6000 euroa, josta runsas kolmannes katettiin ilmoituksin ja toinen kolmannes jäsenmaksuin. Kustannukset muodostuvat lehden taittamisesta, painatuksesta ja jakelusta. Lapillinen -lehti on edelleen Kultti ry:n jäsen.

Lehti postitettiin yhdistyksen vain toimintavuonna jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille, valikoiduille sidosryhmille ja tilaajille. Levikki Lapin kaikille kirjastoille hoidettiin maakuntakirjaston kautta. Marraskuussa tapahtunut pitkä Postin lakko aiheutti sen, että Posti “hukkasi” seuran kustantaman Lapillisen nro 48 painoksen Postin jaettavaksi jätetyt
numerot. Seuran jäsenet ja lehden tilaajat eivät saaneet vuoden loppuun mennessä jäsenlehteä painettuna luettavakseen. Digitaalinen versio on ollut Internetin kautta saatavilla lehden ilmestymisajankohdasta 15.11. saakka. Asiaa hoidetaan (vielä tätä kirjoitettaessa) painotalo Granon ja Postin kanssa korvaavan painoksen ja sen jakelun aikaansaamiseksi.

Seuran kustannusosuutta Sodankylän kirjoittajakurssien kokonaisuudesta pienennettiin tuntuvasti neuvottelemalla uusi yhteistoiminta- ja kustannusjako-malli Revontuli-Opiston kanssa sekä kohdentamalla tapahtuman järjestelykuluja tarkasti kursseille osallistuvien kannettavaksi.

Seura aloitti myös jäsenistölleen räätälöityjen kirjoittajakurssien tuottamisen, mikä tuotti pientä taloudellista kassavirtaa järjestely- ja hallintokulujen kattamiseksi. Lapillisen myyntihintaa nostettiin ja arpajaistuloja hankittiin. Säästöjä saatiin aikaan myös lykkäämällä tulevaisuuteen suuntaavia “Tornio 400” ja “Talvipäivät 2022” -hankkeiden toteuttamista.
Vuoden alussa jäsenistön tuella laadittu toimintastrategia tuki hyvin toiminnan sisällön uudelleen suuntaamista ja aktiivisten jäsentemme konkreettinen tuki ja talkooapu mahdollisti kaikkien toimintasuunnitelman keskeisten hankkeiden läpiviennin.

Rovaniemen kaupunki, Sodankylän kunta ja Kauko Sorjonen säätiö tukivat seuran toimintaa rahallisesti seuraavasti: Lapin Kirjallisuusseura on saanut Sodankylän kunnalta vuonna 2019 avustusta kirjoittajakurssien järjestämiseen Sodankylän Luostolla yhteensä 800 euroa. Rovaniemen kaupunki myönsi niinikään 800 euroa toiminta-avustusta, joka suunnattiin ensisijaisesti Runokönkään kulujen kattamiseksi. Kauko Sorjonen säätiö tuki 1000 eurolla yhdistyksen toimintaa. Tuki suunnattiin kattamaan Lapillisen toimittamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Yhdistys kiittää saamistaan avustuksista ja toteaa niiden vaikuttaneen merkittävästi yhdistyksen toimintaan ja järjestettyjen tapahtumien onnistumiseen.

Taloudellisesti haasteellisesta vuodesta selvittiin kunnialla monien seuran jäsenen talkoopanoksen tuella. Toiminnan uudelleen suuntaamisen tarpeeseen reagoitiin ja saimme merkittävää tukea seuran monilta sidosryhmiltä ja -organisaatioilta:


TAIKE, Taiteiden edistämiskeskus, kirjallisuuden läänintaiteilijat, Lapin maakunnan kirjastot AK-kustannus, Rovaniemi Tammikuu Oy, Rovaniemi Grano Oy, Rovaniemi Revontuli-Opisto, Kittilä Lapland Hotels Luostotunturi Lapillisen numeroissa 47 ja 48 ilmoittaneet yritykset ja julkisyhteisöt Kemin kaupunki ja Kirjoittaja-ryhmä Rinki ry, Kemi 150-tapahtumat


Kiitämme kaikkia Lapin Kirjallisuusseuran toimintaa 2019 tukeneita tahoja.

 


Lapin Kirjallisuuseura ry:n hallitus

Toimintakertomus 2018

Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2012