Eija Miranda Silventoinen jatkaa Lapin Kirjallisuusseuran puheenjohtajana vuonna 2013. Kirjallisuusseuran syysvuosikokouksessa Rovaniemellä lauantaina 17.11.2012 valittiin seuralle uusi hallitus ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013.

Puheenjohtajana jatkaa seuraa vuoden luotsannut Eija Miranda Silventoinen Inarista. Hallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä (suluissa):

  • Jorma Koski (Matti Ylipiessa)
  • Arja Vasama (Toini Marjamaa)
  • Eija Nissinen (Tuula Saraniemi)
  • Saara Heikkinen (Irene Piippola)
  • Jukka Melaranta (Paula Alajärvi)
  • Anita Myllykoski (Sinikka Lappeteläinen)

Vuoden 2013 toimintasuunnitelma lupaa vilkasta vuotta. Kevätseminaarin tilalla osallistutaan valtakunnallisen Novelli palaa! -hankkeen tilaisuuksien järjestämiseen Rovaniemellä 13.4. Kesän kirjoittajakurssit järjestetään tuttuun tapaan Sodankylässä kesäkuun alussa. 

Syysvuosikokouksen asialistalla oli sääntömuutosehdotus, joka hyväksyttiin pienin muutoksin. Esitys on käsiteltävä vielä toisessa yleiskokouksessa ennen kuin uudet säännöt tulevat voimaan. Suurimpia muutoksia on, että uusien  sääntöjen mukaan hallituksen jäsenet valittaisiin vuodeksi kerrallaan, eli kaikki olisivat vuosittain erovuorossa toisin kuin nyt, kun jäsenen toimikausi on kaksi vuotta. Sääntömuutos mahdollistaisi myös sähköisen osallistumisen kokouksiin, ehkä hyvinkin käyttökelpoinen menettely jo lähitulevaisuudessa pitkien välimatkojen Lapissa.

Kuvat Sinikka Lappeteläinen. Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Kokkola ja sihteerinä Arja Vasama. Yhdistyksen pj. Eija Miranda Silventoinen esitteli asiat.