Hyvä lukija,

 

Uuden toimintavuoden kynnyksellä taaksemme jää vilkas ja tapahtumarikas jakso, joka näyttää ilahduttavasti jatkuvan kalenterivuoden vaihtuessa. Kirjallisuuden kentässä tapahtuu koko ajan monia myönteisiä asioita.

Vaikka jo vuosia on puhuttu "kirjan kuolemasta", näyttää painettavien nimikkeiden määrä tasaisesti kasvavan. Valikoivan lukijan kannalta se merkitsee luettavan monipuolistumista ja viime kädessä luetun laadun parantumista. Suurten laajalevikkisten teosten kustannustalojen rinnalla erikoistuneet suppeammat kustannuskanavat ovat sinnikkäästi pitäneet pintansa. Omakustanteiden merkitys on noussut ja niiden arvostus on selvästi kasvanut. Sähköinen julkaiseminen ja painosten tarkka täsmääminen lukijakunnan kysynnän mukaisesti näyttävät jopa lisäävän kirjoitusharrastusta.

Ympärillämme tapahtuva kehitys antaa uskoa Lapin Kirjallisuusseuran kaltaisten yhdistysten merkitykseen ja toimintaan. Pääluvultaan suuren seuramme jäsenistössä on ollut havaittavissa kasvua ja kaivattu nuortumistrendi. Toiminnan perusmuodot näyttävät kiinnostavan ja tavoittavan vuosittain aktiivisia osallistujia kaikista aikuisikäryhmistä. Odotettavissa on, että hienoiset muutokset totutuissa toimintatavoissamme kiinnittävät uusien jäsenten huomiota edelleenkin. Jatko vaikuttaa siis hyvältä.

Seuran toimintastrategia ja ensi vuodelle vahvistettu toimintasuunnitelma luovat puitteet kauaskantoisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kirjailijaliiton koordinoiman kirjailijayhdistysten verkoston Talvipäivien 2022 järjestämistä Lapissa on jo alustavasti valmisteltu ja nyt on aika ryhtyä konkreettisiin toimiin sen edistämiseksi. Niin ikään suunnitelmat pitkään kaavaillun kansainvälisen kirjallisuustapahtuman järjestämiseksi Lapin alueella ovat konkretisoitumassa.

Mutta, niin kuin aina, huolenaiheitakin on. Vuodenvaihteen rutiineihin kuuluu seuran jäsenluettelon tarkistaminen siten, että seuran tarjoamat palvelut koituvat mahdollisimman hyvin aktiivisten jäsentemme eduiksi. Tavoitteiden saavuttamisen tae on hyvin hoidettu toimiva talous. Taloutemme perusta on jäsenmaksut. Sille rakentuu muu saamamme tuki.

Viime vuosina pankkien toimintamallit ovat muuttuneet niin, että pienikin poikkeama maksun kohdentamisessa aiheuttaa ongelmia niin maksun vastaanottajalle kuin maksajallekin. Juuri nyt asia koskee poikkeuksellisen montaa yhdistyksemme jäsentä lukuisista vuoden mittaan lähetetyistä tiedotteistamme huolimatta. Koska syy voi olla tekninen ja vain tiedon kulkuun liittyvä, haluamme nyt varmistua, että jokainen seuran jäsen on myös tietoinen omasta tilanteestaan.

Toiveena on, että mahdollisimman monen jäsenyys Lapin Kirjallisuusseurassa jatkuu ja epäselvässä tilanteessa itse kukin tarkistaa jäsenyytensä voimassaolon joko jäsenluettelosta tai ottamalla yhteyttä seuran hallituksen jäseniin. Samassa yhteydessä on hyvä tarkistaa yhteystiedot niin, että postiosoite Lapillista varten on ajantasalla.


Kiitän kaikkia kuluneesta vuodesta ja toivotan Lapin Kirjallisuusseuran jäsenille sekä toimintaamme seuraaville tahoille onnea ja menestystä vuoden 2019 hankkeisiin.


Toimitaan yhdessä.

Erkki Kaila
Lapin Kirjallisuusseura ry