Tervetuloa Lapin Kirjallisuusseuran sivustolle!

Lapin Kirjallisuusseura on avoin kaikille kirjallisuuden ystäville. Seuran jäseneksi voi liittyä hallitukselle osoitetulla hakemuksella osoitteessa: c/o Erkki Kaila, Kiveliötie 2 B, 96500 Rovaniemi, sähköposti: lapinkirjallisuusseura@gmail.com tai täyttämällä sähköisen hakemuslomakkeen

Verkkosivujen ja jäsenlehti Lapillisen lisäksi lappilaisen kirjallisuuden kuulumisia voit seurata Twitterissä.

Kirjallisuusseura on myös Facebookissa. 

Lue lisää seuran toiminnasta

 

 

Lapin Kirjallisuusseura ry

Hyväksytty seuran vuosikokouksessa Kemissä 30.11.2019

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kirjallisuuden edistämisestä kiinnostuneiden, kirjailijoiden ja kirjoittajien yhdyssiteenä ja luoda edellytyksiä kirjallisuuden tuottamiseksi ja levittämiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää seuraavanlaista toimintaa vuonna 2020:

1. Koulutustilaisuudet

Kirjoittajakurssi yhteistyössä Revontuli-Opiston kanssa Sodankylässä 1.-6.6.2020. Viiden ohjaajan voimin kurssilaisia opastetaan proosan (2 ryhmää), draaman, lyriikan sekä fantasiakirjoittamisen maailmaan analyysien, luentojen ja harjoitustöiden avulla. Kurssilaisten teksteistä julkaistaan antologia E-kirjana seuran verkkosivuilla.

Räätälöidyt kirjoittajakurssit seuran jäsenistölle. Pitkään avustuspainotteisesti toimittuaan kirjallisuusseura pyrkii strategiansa mukaisesti kehittämään toimintaansa taloudellisesti vakaammalle perustalle. Vuonna 2019 Rovaniemellä pilotoitiin jäsenistölle suunnattuja maksullisia kirjoittajakursseja. Niistä saadut kokemukset rohkaisevat laajentamaan toimintaa. Vastaavaa koulutusta on kysytty myös muille paikkakunnille. Vuoden 2020 aikana pyritään kaksinkertaistamaan po. koulutustoiminnan määrä.


2. Teemaseminaarit, kirjallisuustapahtumat ja keskustelutilaisuudet

2.1. Järjestetään Tekijöiden päivä  marraskuussa Rovaniemellä. Päivään ovat tervetulleita esittäytymään vuoden sisään kirjan julkaisseet Kirjallisuusseuran jäsenet ja lappilaiset kirjailijat. Kirjallisuusseura tukee kirjoittajien osallistumista tapahtumaan. Tilaisuudessa on mahdollista myydä ja ostaa kirjailijoiden teoksia.

2.2. Järjestetään 7. Runoköngäs-tapahtuma Rovaniemen Wanhojen Markkinoiden yhteydessä elokuussa. Kirjallisuusseura tuottaa jäsenistönsä tuella soveltuvia esityksiä, hankkii niille maakunnan laajuista näkyvyyttä ja tukee esiintyjien osallistumista Runokönkään tapahtumiin. Jäsenistöä kannustetaan hyödyntämään suunnitelmallisesti vuotuista tapahtumaa oman tuotantonsa esiintuomiseksi. Tapahtuman pääesiintyjäksi kutsutaan ansioitunut lappilainen, Lapin alueella asunut tai aluetta koskevaa kirjallisuutta edistänyt kirjailija.

2.3. Kehitetään aktiivisesti uusia yhteistyötapoja ja tiedottamista Lapin eri paikkakunnilla toimivien kirjoittaja- ja kirjallisuutta harrastavien ryhmien kanssa sekä niillä toteutettavien kirjallisuustapahtumien edistämiseksi. 

2.4. Osallistutaan keväällä Rovaniemellä Poetry Slamin Lapin aluekarsintojen järjestelyihin sekä mahdollisuuksien mukaan vastaaviin tilaisuuksiin muilla paikkakunnilla.

2.5. Osallistutaan mahdollisuukseien mukaan Pohjois-Suomen kirjailijapäivien suunnitteluun ja esittäydytään tapahtumassa yhdistyksenä, jos sellainen järjestetään.

2.6. Lappilaisten kirjailijoiden ja kirjallisuuden tunnetuksi tekemiseksi tuetaan aktiivisesti alueella tapahtuvaa toimintaa ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan kansainvälisiin kirjallisuustapahtumiin.

2.7. Järjestetään jäsentapaamisia ja muita kirjallisia tapahtumia yhdessä kirjailijoiden, kirjoittajaryhmien ja yhteistyötahojen kanssa. Pyritään osallistumaan avoimiin tilaisuuksiin kuten messuille ja yhdistystoimintaa esitteleviin tapahtumiin sekä yhdistysten merkkipäiviin tilaisuuksiin, kuten esimerkiksi Taidebasaari toimintaan yhteistyössä Aineen taidemuseon kanssa marraskuussa.  

3. Hankkeet

Aloitetaan valmistautuminen Suomen Kirjailijaliiton koordinoiman Kirjailijayhdistysten verkoston Talvipäiviin vuonna 2022. Tapahtuma on alustavasti sovittu verkoston kokouksessa pidettäväksi Lapin Kirjallisuusseuran järjestämänä Lapissa. Tapahtuman organisointi edellyttää työryhmän nimeämistä ja sen toiminnan ja tulevan tapahtuman itsensä rahoituksen varmistamista. Työryhmän tulee selvittää tapahtuman muoto, sisältö ja laajuus jo varhaisessa suunnitteluvaiheessa.

4. Arviointipalvelu

Jatketaan ja kehitetään arviointipalvelua, jonka välityksellä seuran jäsenet ja ketkä tahansa kirjoittajat voivat saada tekstistään henkilökohtaisen arvion edulliseen hintaan. Vahvistetaan palvelun markkinointia.

5. Lapillinen-lehteä julkaistaan kolme numeroa, ensimmäinen toukokuussa ja kaksoisnumero marraskuussa. Lehden kevään teemana on “Kirja 2020” ja syksyn kaksoisnumeron “Ilmasto”. Lehdessä arvioidaan uutta lappilaista kirjallisuutta, esitellään kirjailijoita ja kerrotaan ajankohtaisista kirjallisuuteen liittyvistä tapahtumista alueella sekä julkaistaan jäsenten lyhyitä tekstejä, runoja ja aforismeja. Kirjailijakynä ja Kustantajan kuulumiset ja Unohdetut klassikot -palstoja jatketaan. 

6. Vuosikokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Kokousten yhteyteen järjestetään teemaseminaareja tms. kirjallisuuteen liittyviä tapahtumia.

7. Tiedottaminen

Tiedotetaan tulevista tapahtumista, arviointipalvelusta, kursseista ja uusista julkaisuista jäsenkirjeissä, Lapillinen-lehdessä, kotisivuilla osoitteessa: www.lapinkirjallisuusseura.fi sekä sosiaalisessa mediassa seuran ylläpitämillä Facebook ja Twitter -sivuilla.

8. Yhteistyö

8.1.Seura on jäsenenä Kirjailijayhdistysten verkostossa. Pyritään varmistamaan pohjoisen edustuksen jatkuminen neuvottelukunnan työryhmässä. Vuonna 2020 Talvipäivät järjestää Vestäjät Kuopiossa. Talvipäivät on kaikille avoin kirjallisuustapahtuma sekä yhdistysten jäsenten vuosittainen kohtaamispaikka. Lapin Kirjallisuusseura on alustavasti ilmoittanut järjestävänsä Talvipäivät Lappiin 2022 

8.2. Jatketaan ja tiivistetään yhteistyötä pohjoisten kirjoittaja-, kirjailija- ja nimikkoseurojen kanssa.

 

 

Lisätietoja