Tervetuloa Lapin Kirjallisuusseuran sivustolle!

Lapin Kirjallisuusseura on avoin kaikille kirjallisuuden ystäville. Seuran jäseneksi voi liittyä hallitukselle osoitetulla hakemuksella osoitteessa: c/o Erkki Kaila, Kiveliötie 2 B, 96500 Rovaniemi, sähköposti: lapinkirjallisuusseura@gmail.com tai täyttämällä sähköisen hakemuslomakkeen

Verkkosivujen ja jäsenlehti Lapillisen lisäksi lappilaisen kirjallisuuden kuulumisia voit seurata Twitterissä.

Kirjallisuusseura on myös Facebookissa. 

Lue lisää seuran toiminnasta

Lapin Kirjallisuusseura ry

Hyväksytty Lapin Kirjallisuusseuran kevätkokouksessa 2020

 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia koko Lapin alueella kirjallisuuden edistämisestä kiinnostuneiden, kirjailijoiden ja kirjoittajien yhdyssiteenä luoden edellytyksiä kirjallisuuden tuottamiseksi ja levittämiseksi.

Tarkoituksensa täyttämiseksi yhdistys järjesti toimintasuunnitelmansa mukaisesti jäsenilleen seuraavanlaista toimintaa:

 

1. Koulutustilaisuudet

Perinteinen Sodankylän Kirjoittajakurssi järjestettiin yhteistyössä Revontuli-Opiston kanssa 3.-8.6.2019. Kurssipaikkana oli ensimmäistä kertaa Lapland Hotels Luostotunturi. Viiden ohjaajan: Taija Tuomisen proosan, Elli Salon draaman, Daniil Kozlovin eli runoilija Susinukke Kosolan lyriikan, Jussi Hiltusen elokuvakäsikirjoituksen sekä Katja Törmäsen fantasiakirjoittamisen maailmat avautuivat osallistujille analyysien, luentojen ja harjoitustöiden avulla. Kurssilaisten teksteistä julkaistiin kurssiantologia 2019 seuran verkkosivuilla. Kirjoittajakurssille saatiin Sodankylän kunnan myöntämää kulttuuritukea.

Uutena toiminnan muotona pilotoitiin jäsenistölle räätälöityjä kirjoittajakursseja. Tapahtumat toteutettiin kokeiluluonteisesti Rovaniemellä. Maakuntakirjasto tuki tapahtumaa tarjoamalla tarvittavat tilat seuran käyttöön. Koulutusohjelmista vastasi Anne Lukkarila. Koulutuksen kustannukset katettiin osallistujamaksuin. Keväällä kehitetyn konseptin onnistunut kokeilu rohkaisi toistamaan laajemman kokonaisuuden syksyllä. Suunnitelmissa on järjestää vastaavia koulutustilaisuuksia myös muilla paikkakunnilla.

2. Teemaseminaarit, kirjallisuustapahtumat ja keskustelutilaisuudet

2.1. Kevätvuosikokouksen alla 13.3.2019 Rovaniemellä järjestettiin yhteistyössä Taiteiden edistämiskeskus TAIKEn kanssa ja läänintaiteilija Susanna Kolehmaisen koordinoimana Lapin alueen Kirjailijoiden verkottumispäivä. Tapahtumassa esitelmöivät kirjailijat Jorma Koski, Hanna Hauru ja Tommi Liimatta. Runsas osallistujakunta (43) kävi esitelmien lomassa vilkasta keskustelua kirjoittamisen kysymyksistä.
Syysvuosikokouksen yhteydessä 30.11. järjestettiin perinteinen Tekijöiden päivä. Vuotuiseen tapahtumaan olivat tervetulleita esittäytymään vuoden sisään kirjan julkaisseet Kirjallisuusseuran jäsenet ja lappilaiset kirjailijat. Kirjallisuusseura tukee kirjoittajien osallistumista tapahtumaan. Tilaisuudessa oli mahdollista myydä ja ostaa kirjailijoiden teoksia. Tapahtuma toteutettiin osana Kemi 150 -tapahtumia.

2.2. Elokuun 16.-18. järjestettiin 6. Runoköngäs-tapahtuma Rovaniemen Wanhojen Markkinoiden yhteydessä ja yhteistyössä rovaniemeläisen Sanaseuran kanssa. Kirjallisuusseura tuottaa jäsenistönsä tuella soveltuvia esityksiä, hankkii niille maakunnan laajuista näkyvyyttä ja tukee esiintyjien osallistumista Runokönkään tapahtumiin. Jäsenistöä kannustetaan hyödyntämään suunnitelmallisesti vuotuista tapahtumaa oman tuotantonsa esiintuomiseksi. Tapahtumalle saatiin Rovaniemen kaupungin myöntämää kulttuuritukea.

2.3. Luotiin elävä yhteys Pajalassa toimintansa aloittaneeseen meänkieliseen kirjallisuusyhdistykseen Kexiin ja osallistuttiin sen järjestämiin tapahtumiin. Lapillinen raportoi jäsenistölle yhdistyksen toiminnasta molemmissa numeroissaan.

2.4. Osallistuttiin keväällä Torniossa Elämäntarinayhdistyksen Tarinaniskennän ja Rovaniemellä Poetry Slamin Lapin aluekarsintojen järjestelyihin. Ensinmainitussa seuran jäsenet veivät kaikki kolme kärkisijaa. Jännittävän finaalin voitti tervolalainen Marjatta Kaasila, joka sijoittui ilahduttavasti kuudenneksi Helsingin valtakunnallisessa mittelössä elokuussa.

2.5. Pohjois-Suomen kirjailijapäivien suunnittelu ei edistynyt.

2.6. Haaparannan kirjastossa 4.-5.10.2019 järjestetty Rajaton kirialisuuen messu huomioitiin. Muita kansainvälisiä kirjallisuustapahtumia ei järjestetty.

2.7. Jäsentapaamisia ja muita kirjallisia tapahtumia tuettiin tiedottamalla sidosryhmiä yhdessä kirjailijoiden, kirjoittajaryhmien ja yhteistyötahojen kanssa. Seura osallistui jäsentensä kautta Annikki Kariniemi-seuran 20-vuotisjuhlaan Aavasaksalla ja Meltosjärvellä järjestettyyn kirjallisuustapahtumaan sekä Taidebasaari-toimintaan yhteistyössä Aineen taidemuseon kanssa. Myös Sallan Saijalla järjestettyjä kirjoittajakoulutustapahtumia tuettiin tiedottamalla tapahtumasta.

3. Hankkeet
Aloitettiin valmistautuminen Suomen Kirjailijaliiton koordinoiman Kirjallisuusyhdistysten verkoston Talvipäiviin vuonna 2022. Puheenjohtaja osallistui Pirkkalaiskirjailijoiden järjestämään Talvipäivät tapahtumaan Tampereella. Muulta osin valmistauduttiin tässä vaiheessa vielä suunnittelun tasolla.

4. Arviointipalvelu
Vaikka Arviointipalvelun näkyvyyttä omissa tiedotteissa tehostettiin, palvelua käytettiin vain viisi kertaa, mikä on määrällisesti edellisvuotta vähäisempää.


5. Seuran talouden tilanteen radikaalin heikkenemisen johdosta Lapillinen-lehteä julkaistiin suunnitelmien mukaisesti kaksi lehteä; ensimmäinen toukokuussa ja kaksoisnumero marraskuussa. Vaikka lehti ei saanut enää kulttuurilehdille myönnettävää tukea, tilanne hallittiin lehden painosta pienentämällä ja levikkiä suuntaamalla tarkasti vain jäsenistön, tilaajat ja toiminta-alueen kirjastot kattavaksi.
Lehden ulkoasua ja sisällön tyyliä kuitenkin kehitettiin. Lehden kevään numeron teemana oli “Lyyrinen LappiLapillinen 47, 1/2019 ja syksyn “Lapin matkailun vuosisata kirjallisuudessaLapillinen 48, 2/2019. Lapillinen-jäsenlehdessä arvioitiin uutta lappilaista kirjallisuutta, esiteltiin alueen kirjailijoita ja kerrottiin ajankohtaisista kirjallisuuteen liittyvistä tapahtumista alueella. Molemmissa numeroissa julkaistiin jäsenten lyhyitä tekstejä, runoja ja aforismeja. Tänä vuonna aloitettuja Kustantajan kuulumiset ja Hyvässä seurassa -palstoja jatkettiin ja kehitettiin.


6. Vuosikokoukset
Yhdistyksen kevätvuosikokous pidettiin 13.3.2019 Rovaniemellä ja syysvuosikokous 30.11.2019 Kemissä. Kokousten yhteyteen järjestettiin kirjallisuuteen liittyviä tapahtumat: Kirjailijoiden verkottumispäivä ja Tekijöiden päivä.
Kevään Rovaniemen tapahtuma sai näkyvyyttä myös Lapin kirjastoille jaetuissa tiedotteissa, Kemin tapahtumia marraskuussa mainostettiin kattavasti Kemi 150-vuotta tiedotuksen yhteydessä. Molemmissa asiayhteyksissä Seura sai runsaasti myönteistä huomiota osakseen, mitä kiitämme aktiivisia yhteistyökumppaneitamme.


7. Tiedottaminen
Kirjallisuusaiheisista tapahtumista, arviointipalvelusta, kursseista ja uusista julkaisuista tiedotettiin jäsenistöä 5:llä jäsenkirjeellä, Lapillinen-lehdessä, Internetissä seuran kotisivuilla osoitteessa: www.lapinkirjallisuusseura.fi sekä sosiaalisessa mediassa seuran ylläpitämillä Facebook ja Twitter -sivuilla.
Seuran järjestämät tapahtumat saivat jonkin verran näkyvyyttä myös muissa tiedotusvälineissä.


8. Yhteistyö ja edustaminen

8.1.Seura on jäsenenä Kirjailijayhdistysten verkostossa. Seuran puheenjohtaja oli jäsenenä neuvottelukunnan työryhmässä.
Vuonna 2019 Talvipäivät järjesti Pirkkalaiskirjailijat ry. Suomen Kirjailijaliiton tukemat Talvipäivät ovat kaikille avoin kirjallisuustapahtuma sekä eri yhdistysten jäsenten vuosittainen kohtaamispaikka. Lapin Kirjallisuusseura on järjestysvuorossa vuoden 2022 tapahtuman osalta. Periaatteellinen valmius Talvipäivien järjestämiseksi on luotu ja projekti käynnistetään toimintavuonna 2020.

8.2. Jatkettiin yhteistyötä pohjoisten kirjoittaja-, kirjailija- ja nimikkoseurojen kanssa. Eri paikkakunnilla, kuten. Kittilässä, Rovaniemellä ja Kemijärvellä, toimivat uudet kirjoittajapiirit huomioitiin ja erityisesti Annikki Kariniemi -seuran 20-vuotisjuhla.


Yhteenveto
Seuran toiminta vastasi pääosin vahvistettua toimintasuunnitelmaa, mutta kulunut vuosi 2019 oli täynnä haasteita. TAIKElta odotetun avustusrahoituksen jäätyä tuntuvasti aiempaa vuosia niukemmaksi, karsittiin toimintasuunnitelman tavoitteita ja toiminnan kulut mitoitettiin tuntuvasti talousarvioesitystä (2018) pienempään budjettiin.

Kulttuurilehtituki jäsenlehdellemme Lapilliselle yllättäen päättyi vuodenvaihteessa. Sen johdosta Lapillisen vuosikerran rahoitus suunniteltiin nopeasti kokonaan uudelle pohjalle, Lapin alueella toimivat painotalot kilpailutettiin ja seuran väkeä kutsuttiin talkootehtäviin. Jäsenlehden sisältö ja muoto haluttiin pitää edelleen tasokkaana, missä onnistuttiin hyvin. Vuosikerran toimittamisen budjetti oli noin 6000 euroa, josta runsas kolmannes katettiin ilmoituksin ja toinen kolmannes jäsenmaksuin. Kustannukset muodostuvat lehden taittamisesta, painatuksesta ja jakelusta. Lapillinen -lehti on edelleen Kultti ry:n jäsen.

Lehti postitettiin yhdistyksen vain toimintavuonna jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille, valikoiduille sidosryhmille ja tilaajille. Levikki Lapin kaikille kirjastoille hoidettiin maakuntakirjaston kautta. Marraskuussa tapahtunut pitkä Postin lakko aiheutti sen, että Posti “hukkasi” seuran kustantaman Lapillisen nro 48 painoksen Postin jaettavaksi jätetyt
numerot. Seuran jäsenet ja lehden tilaajat eivät saaneet vuoden loppuun mennessä jäsenlehteä painettuna luettavakseen. Digitaalinen versio on ollut Internetin kautta saatavilla lehden ilmestymisajankohdasta 15.11. saakka. Asiaa hoidetaan (vielä tätä kirjoitettaessa) painotalo Granon ja Postin kanssa korvaavan painoksen ja sen jakelun aikaansaamiseksi.

Seuran kustannusosuutta Sodankylän kirjoittajakurssien kokonaisuudesta pienennettiin tuntuvasti neuvottelemalla uusi yhteistoiminta- ja kustannusjako-malli Revontuli-Opiston kanssa sekä kohdentamalla tapahtuman järjestelykuluja tarkasti kursseille osallistuvien kannettavaksi.

Seura aloitti myös jäsenistölleen räätälöityjen kirjoittajakurssien tuottamisen, mikä tuotti pientä taloudellista kassavirtaa järjestely- ja hallintokulujen kattamiseksi. Lapillisen myyntihintaa nostettiin ja arpajaistuloja hankittiin. Säästöjä saatiin aikaan myös lykkäämällä tulevaisuuteen suuntaavia “Tornio 400” ja “Talvipäivät 2022” -hankkeiden toteuttamista.
Vuoden alussa jäsenistön tuella laadittu toimintastrategia tuki hyvin toiminnan sisällön uudelleen suuntaamista ja aktiivisten jäsentemme konkreettinen tuki ja talkooapu mahdollisti kaikkien toimintasuunnitelman keskeisten hankkeiden läpiviennin.

Rovaniemen kaupunki, Sodankylän kunta ja Kauko Sorjonen säätiö tukivat seuran toimintaa rahallisesti seuraavasti: Lapin Kirjallisuusseura on saanut Sodankylän kunnalta vuonna 2019 avustusta kirjoittajakurssien järjestämiseen Sodankylän Luostolla yhteensä 800 euroa. Rovaniemen kaupunki myönsi niinikään 800 euroa toiminta-avustusta, joka suunnattiin ensisijaisesti Runokönkään kulujen kattamiseksi. Kauko Sorjonen säätiö tuki 1000 eurolla yhdistyksen toimintaa. Tuki suunnattiin kattamaan Lapillisen toimittamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Yhdistys kiittää saamistaan avustuksista ja toteaa niiden vaikuttaneen merkittävästi yhdistyksen toimintaan ja järjestettyjen tapahtumien onnistumiseen.

Taloudellisesti haasteellisesta vuodesta selvittiin kunnialla monien seuran jäsenen talkoopanoksen tuella. Toiminnan uudelleen suuntaamisen tarpeeseen reagoitiin ja saimme merkittävää tukea seuran monilta sidosryhmiltä ja -organisaatioilta:


TAIKE, Taiteiden edistämiskeskus, kirjallisuuden läänintaiteilijat, Lapin maakunnan kirjastot AK-kustannus, Rovaniemi Tammikuu Oy, Rovaniemi Grano Oy, Rovaniemi Revontuli-Opisto, Kittilä Lapland Hotels Luostotunturi Lapillisen numeroissa 47 ja 48 ilmoittaneet yritykset ja julkisyhteisöt Kemin kaupunki ja Kirjoittaja-ryhmä Rinki ry, Kemi 150-tapahtumat


Kiitämme kaikkia Lapin Kirjallisuusseuran toimintaa 2019 tukeneita tahoja.

 


Lapin Kirjallisuuseura ry:n hallitus

 

Toimintakertomus 2017

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2012

Lapin Kirjallisuusseura ry

Hyväksytty Lapin Kirjallisuusseuran kevätkokouksessa 2018

 

Yleistä
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kirjallisuuden edistämisestä kiinnostuneiden, kirjailijoiden ja kirjoittajien yhdyssiteenä ja luoda edellytyksiä kirjallisuuden tuottamiseksi ja levittämiseksi.

Jäsenmäärä
Lapin Kirjallisuusseuran jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 316. Pentti Harjumaa ja Mirjam Kälkäjä päätettiin kutsusta kunniajäseniksi syysvuosikokouksessa. Seuraan liittyi vuoden aikana 27 uutta jäsentä. Jäsenyys päättyi 36 jäsenen osalta, osin jäsenmaksun maksamatta jättämisen johdosta.

Toiminta
Seuran jäsenet ovat vuoden aikana jälleen julkaisseet runsain mitoin romaaneja, runo- ja novellikokoelmia, lasten- ja nuortenkirjoja, eräkertomuksia ja elämäkertoja. Kirjoittajaharrastuksen aktiivisuudesta kertoo Lapillinen-jäsenlehteen lähetetty runsas aineisto. Seuran järjestämät tapahtumat ovat kiinnostaneet niin jäseniä kuin lukevaa lappilaista yleisöä. Sosiaalisen median avulla olemme tavoittaneet lappilaisesta kirjallisuudesta kiinnostuneita myös valtakunnallisesti.

Kirjallisuuden näkökulmasta erittäin vilkkaan toimintavuoden aikana Lapin Kirjallisuusseurassa on toteutettu seuraavia tapahtumia:

 • Sodankylän kirjoittajakurssi toteutettiin menestyksekkäästi kaikkien suunniteltujen kurssien osalta. Ohjaajina toimivat maamme eturivin kouluttajat: teatteriohjaaja ja kirjailija Juha Hurme (draama), sanataideohjaaja ja artisti Hannele Kauppinen, joka tunnetaan myös taiteilijanimellä Taiska, (laululyriikka). Juha-Pekka Koskinen (dekkarit), lastenkulttuurin läänintaiteilija, kirjailija Tittamari Marttinen (lapsille ja nuorille kirjoittaminen) sekä kirjoittajakouluttaja ja kirjailija Taija Tuominen (proosa). Kurssilaisten määrä oli 57, mikä vastasi odotuksia. Sodankylän kirjoittajakurssin toteutus tapahtui yhteistyössä Revontuli-Opiston kanssa, joka tarjosi asianmukaiset luento- ja opetustilat, hallinnolliset palvelut kurssin järjestämiseksi sekä internaattipalvelut opiskelijoille Sodankylän Sompion koululla. Revontuli-Opisto vastasi myös 20% opettajatyövoiman palkkakustannuksista.
 • Runököngäs sanataidetapahtuma toteutettiin neljännen kerran. Lapin Kirjallisuusseura teki yhteistyötä Rovaniemen Wanhat Markkinat ry:n kanssa tuottamalla Runoköngäs -sanataidetapahtuman elokuun kolmipäiväisen kaupunkifestivaalin yhteyteen. Rovaniemen Jätkänpuistossa toteutetuissa kolmessa tunnin mittaisessa tilaisuudessa esiintyi kutsuttuna kahdeksan Lapin alueella vaikuttavaa runoilijaa ja taiteilijaa. Lisäksi tapahtumien avoimen mikrofonin osuuksissa lavalle nousi parikymmentä harrastajaa. Kansainvälisenä vieraana esiintyi runoilija Rauni Magga-Lukkari Norjasta. Tilaisuudessa nähtiin myös kaksi seuran jäsenten omin voimin toteutettua näytelmällistä ensiesitystä: Leena Pyhäluodon pienoisnäytelmä “Katoamisilimotus” ja tri Pälvi Rantalan väitöskirjan pohjalta julkaistun “Kalkkimaan papin runojen” dramatisointi näyttelijä Markku Könkään tulkitsemana.

 • Lapin muilla paikkakunnilla järjestettyjä kirjallisuus- ja runotapahtumia tuettiin aktiivisesti tiedottamisen ja sisällöntuotannon keinoin. Perinteinen RunoRajaton ja Tarinaniskennän alueellinen mittelö Torniossa, Runopolku Särestöniemessä Kittilässä, Runon vuoro open mic-tapahtuma Rovaniemen Taiteiden yössä, ja maakuntakirjaston kirjailijatapaamiset olivat harrastajille ja yleisölle avoimia. Lapin Kirjallisuusseura, Suomen tietokirjailijat, Lappi ja Rovaniemen kirjasto aloittivat keväällä yleisötilaisuuksien sarjan “Lappilainen kirja esille”, jonka tavoite on tuoda esiin lappilaista kirjallisuutta ja kirjailijoita.

 • Harrastustoimintaa erilaisissa kirjoittajapiireissä seurattiin, esiteltiin ja tuetiin aktiivisesti. Lapillinen esitteli Ivalon ja Kittilän kirjoittajien sekä Yrjö Kokko -seuran toimintaa. Vuoden toimintasuunnitelmassa mainittu runojen ja draaman kirjoittajien vertaisverkkoa hyödyntävän toimintamallin (Runorupeama-Draamarepeämä) kehittäminen ei saanut sille haettua kohdennettua tukea, mutta molemmat mallia pilotoivat kirjoittajaryhmät jatkoivat toimintaansa läpi vuoden. Toiminnan laajentamiseen ei vielä riittänyt henkilötyöpanosta vaikka kiinnostunutta kysyntää ilmeni.

 • Suomen itsenäisyyden juhlavuoden hankkeena Lapin Kirjallisuusseura toteutti yhteistyössä Suomen Kulttuurirahaston Lapin rahaston kanssa “Lapin Satumaa” -kirjoituskilpailun. Lapin satumaa -kirjoituskilpailun voittajat julkistettiin Tekijöiden päivän yhteydessä Lapin maakuntarahaston kanssa yhteisesti järjestetyssä tilaisuudessa 2.12. Torniossa. Samalla julkistettiin myös Lapin satumaa – Satuja Lapista -teos, jonka on toimittanut kirjailija Tittamari Marttinen. Kilpailun voitti Päivi Miettinen sadullaan Čáhkalakkiksen aarre. Kirjoituskilpailuun lähetetyt käsikirjoitukset arkistoidaan Lapin maakuntakirjastoon. Kirjallisuuseura pidätti itsellään oikeudet materiaalin julkaisuun myös muissa yhteyksissä.

 • Lapin kirjallisuuseura järjesti jäsenilleen kaksi tilaisuutta oman tuotannon esittelyyn ja markkinointiin. Alunperin Tekijöiden päivä 2.12.2017 piti järjestää Aineen Taidemuseon Taidebasaarin yhteydessä, mutta koska Taidebasaari aikaisti aikatauluaan ajankohtaan 28.-29.10., seuran hallitus päätti osallistua myös siihen. Saadut kokemukset rohkaisevat osallistumaan jatkossa vastaavanlaisiin tapahtumiin.

 • Tekijöiden päivään mennessä, yhteistyössä Maakuntakirjaston Lappi-osaston kanssa, seura kokosi uutuusluettelon Lapin kaunokirjallisesta tuotannosta ja julkaisi sen Lapillisessa.

 • Tekijöiden päivä 2.12.2017 Torniossa oli menestys.
  Tekijöiden päivä toteutettiin hyväksi koetun kaavan mukaisesti. Yli kaksituntisessa sessiossa 15 kirjailijaa sai esitellä tuotantoaan lukunäyttein ja kertomalla teoksistaan. Tapahtuma kokosi Tornion kirjaston tiloihin myös yleisöä, joka sai seurata valmisteltuja haastatteluja, tutustua henkilökohtaisesti paikalle tulleisiin kirjailijoihin ja ostaa heidän tuotantoaan.

  Seuraavat kirjailijat/runoilijat esittelivät tilaisuudessa työtään ja teoksiaan:
  Maarit Niskanen, Anne Lukkarila , Heimo Härmä, Väylän vaimot Ilola-Liiti-Myllykoski-Pylväs, Markku Knuuti, Kaisa Halmkrona, Tuula Väisänen, Tapani Tavi, Kerstin Tuomas Larsson, Leena Pyhäluoto, Elsa Partala, Anna Kyrö, Anne Laukkanen, Kaija Anttonen ja Tuula Takkinen.

  Kirjallisuuseuran puolesta järjestelyistä vastasi Raili Ilola ja haastattelijoina toimivat Railin lisäksi Erkki Kaila, Pälvi Rantala, Tapani Tavi ja Anna Kyrö.

 • Lapillinen-lehden nro 43 ilmestyi huhtikuun lopussa ja marraskuun kaksoisnumero 44 sopivasti ennen Tekijöiden päivää. Kevään lehden teemana oli “Lappilainen kirjallisuus yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäjänä” ja vuoden lopun “Suomi 100-vuotta lappilaisen kirjallisuuden kautta”. Molemmissa numeroissa arvioitiin uutta lappilaista kirjallisuutta, esiteltiin kirjailijoita ja kirjoittajaryhmien toimintaa sekä kerrottiin ajankohtaisista kirjallisuuteen ja sanataiteeseen liittyvistä tapahtumista eri puolilla Lappia ja julkaistiin seuran jäsenten lyhyitä proosa-, draama- ja runotekstejä sekä aforismeja.

  Lapillinen on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää kulttuurilehtitukea. Lisäksi kustannuksia on katettu ilmoitus- ja myyntituloilla. Lapillinen on myös kulttuurilehtiyhdistys Kultti RY:n jäsen.
  Vuosikerran kehittämistavoitteet, jotka liittyivät lehden sisällön ja ulkoasun kehittämiseen, saavutettiin lähes kaikilta osin. Vuoden 2018 vuosikertaa suunniteltaessa toimituskunnassa tehtiin merkittäviä linjauksia Lapillisen kehittämiseksi kulttuurilehtenä. Tavoitteena on tuottaa laadukasta luettavaa lappilaisin voimin kaikille kirjallisuuden ystäville. Lehden irtonumeroiden myyntitoiminnan ja tilaajakannan kehittämistä jatketaan suunnitelmallisesti.

  Toimituskunta: päätoimittaja Erkki Kaila, toimitussihteeri Tapani Tavi, jäsenet: Raili Ilola, Anna Kyrö, Irene Piippola, Arja Vasama ja Pälvi Rantala sekä ilmoitusmyynnin ja tilausten laskutuksen osalta Eija Nissinen.
  Lapillisten kuvataiteilijat olivat taiteilijat Pekka ja Teija Isorättyä (nro 43) sekä taiteilija Outi Pieski (nro 44)

 • Tarinaniskennän aluemestaruuskilpailu/karsinta pidettiin Tornion kirjastossa lauantaina 11.3.2017. Kilpailun voitti Sanni Liiti. Kirjallisuusseuran nimissä tuomaristoon osallistui Anita Myllykoski ja järjestelyistä vastasi Raili Ilola.

 • Taiteiden yö, Rovaniemi Rovaniemen Cafe Koti perjantaina 9.9.2017 järjestämässä Runon vuoro -tilaisuudessa Irene Piippola juonsi Open Mic - lavarunotapahtuman, johon osallistui 16 runoilijaa.


Edustukset
Puheenjohtaja osallistui Kirjailijayhdistysten Talvipäiville Turussa
Puheenjohtaja osallistui Kirjailijayhdistysten verkoston työryhmän kokoukseen Helsingissä.


Tiedottaminen

Kulttuuri- ja jäsenlehti Lapillinen (painos 500 kpl) nro 43 ilmestyi huhtikuussa ja nro 44 marraskuussa. Lehteä on jaettu jäsenten lisäksi Lapin ja Pohjoiskalotin kirjastoihin, kirjailijayhdistyksille sekä yhteistyökumppaneille. Lehti on luettavissa myös Issuu-julkaisuna seuran nettisivuilta löytyvän linkin kautta.

Jäsenkirjeitä postitettiin neljä kappaletta.
Jäsenkirjeissä on tiedotettu lähinnä seuran ajankohtaisista tapahtumista. Kirjeitä on lähetetty pääasiassa sähköpostitse MailChimpin tuella. Postin kautta kirjeitse lähetettävissä versioissa siirryttiin käyttämään Yhdistysavaimen palvelua.

Nettisivuilla www.lapinkirjallisuusseura.fi on tiedotettu ja kerrottu kattavasti seuran toiminnasta. Säännöllisesti toimitettavat web-kolumnit: pääkirjoitus ja kuukauden runo, joihin seuran jäsenet tuottavat sisällön, toimitti Arja Vasama. Kuukauden runovalinnasta vastasi Tapani Tavi.

Kiitämme kaikkia yhdistyksen toimintaa tukeneita pääkirjoittajia ja runoilijoita.

Facebook ja Twitter -sivujen avulla on tiedotettu niin seuran toiminnasta kuin ajankohtaisista lappilaisista kirjallisuustapahtumista, kirjoituskilpailuista ja kirjoittamiseen liittyvistä asioista. Sivut ovat vapaasti kaikkien seurattavissa.

Muu tiedottaminen
Seuran järjestämistä tapahtumista on laadittu lehdistötiedotteita ja raportteja, joita on julkaistu lappilaisissa paikallislehdissä.

Vuosikokoukset
Kevätvuosikokous pidettiin Kemin Lasten kulttuurikeskus Sarjiksessa 23.4.2017, osallistujia 12, joista 10 seuran jäsentä. Kokouksen jälkeen oli mahdollisuus osallistua sarjakuvakeskuksen näyttelyyn sekä Matti Ylipiessan järjestämäään Nordbooksin uutuuskirjojen julkaisutilaisuuteen.

Syysvuosikokous pidettiin Tekijöiden päivän yhteydessä Tornion kirjastossa 2.12.2017, osallistujamäärä oli 22, joista 19 seuran jäseniä.

Kokouksen jälkeen oli mahdollisuus osallistua Suomen Kulttuurirahaston Lapin maakuntarahaston kanssa yhteisesti järjestettyyn Lapin Satumaa -kirjoituskilpailun palkintojen jako- ja Lapin satumaa satukirjan julkistustilaisuuteen. Juhlavaa tapahtumaa vietettiin Aineen taidemuseossa ja sen jälkeen kulttuuriväelle tarjottiin opastettu tutustumiskierros taidemuseon kokoelmiin.

Vuoden 2017 hallitus
puheenjohtaja Erkki Kaila, Rovaniemi
hallituksen jäsenet (3-7) sekä varajäsenet (3-7)
varsinaiset jäsenet varajäsenet
Pälvi Rantala, vpj, Rovaniemi Jorma Koski, Kemi
Raili Ilola, siht. Tornio Anna Kyrö, Keminmaa
Eija Nissinen, rahastonh. Salla Irene Piippola. Rovaniemi
Tapani Tavi, Kittilä Tuula Saraniemi, Rovaniemi
Arja Vasama, Rovaniemi Matti Ylipiessa, Kemi

Toiminnantarkastajat 2017
Anita Myllykoski, Tornio ja varalla Anneli Laine, Rovaniemi


Hallituksen kokoukset
Hallitus on kokoontunut 9 kertaa. Jokainen kokouksista pidettiin osittain Skype- yhteyden tuella.

Talous
Saadut avustukset
Seura on saanut yhteensä 9600 € yleis- ja kohdeavustuksia Valtion kirjallisuustoimikunnalta, Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Taike:n Lapin taidetoimikunnalta, Sodankylän kunnalta ja Rovaniemen kaupungilta.

Jäsenmaksut: 25 e ja 15 e (työtön, eläkeläinen, opiskelija ja varusmies), kannattajajäsen 40 e.

Kulukorvaukset hallituksen jäsenille: puheenjohtaja 250 e, sihteeri 100 e, rahastonhoitaja 100 e. Projektikulukorvauksia on maksettu seitsemälle projektivastaavalle yhteensä 700 €.

Tilinpäätös 31.12.2017 taseen loppusumma 3.745,73 euroa.
Toimintavuoden taloudesta on laadittu erillinen selvitys.

Seuran hallitus kiittää jäseniään ja yhteistyökumppaneitaan aktiivisesta toimintavuodesta 2017.


Lapin Kirjallisuuseura ry:n hallitus

 

Toimintakertomus 2016

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2012

Lapin Kirjallisuusseura ry

Hyväksytty Lapin Kirjallisuusseuran kevätkokouksessa 2017

 

Yleistä

Lapin Kirjallisuusseura juhli vuonna 2016 toimintansa merkkivuotta - 20 vuotistaivalta - tarjoamalla kirjoittajille poikkeuksellisen paljon kursseja ja seminaareja. Avustusten turvin seura saattoi laajentaa jäsentensä ja pohjoisten kirjailijoiden mahdollisuuksia osallistua täydennyskoulutukseen ja työhyvinvointia tukevaan toimintaan.
Koulutustoiminnan lisäksi seura suoriutui kevään ja syksyn mittavista tapahtumista tehokkaiden tiimiensä ja hyvien yhteistyökumppaniensa avulla.

Seura kiittää lämpimästi jäseniä ja yhteistyökumppaneita juhlavuonna vastaanottamistaan runsaista muistamisista ja onnitteluista!

Jäsenmäärä

Vuoden 2016 lopussa seurassa oli 317 jäsentä, joista neljä kunniajäsentä ja kuusi kannattajajäsentä. Nettolisäys edelliseen vuoteen 25 jäsentä.

Seuran jäsenet ovat julkaisseet vuoden aikana runsain mitoin romaaneja, runo- ja novellikokoelmia, lasten- ja nuortenkirjoja, eräkertomuksia ja elämäkertoja. Kirjoittajaharrastuksen aktiivisuudesta kertoo Lapillinen-jäsenlehteen lähetetty runsas aineisto.

 

Toiminta

Juhlavuoden tapahtumat

Pohjois-Suomen kirjailijapäivät, Rovaniemi 22.–24.4.2016, teemana ”Kapinalliset rivit”. Pohjois-Suomen kirjailijapäivät tarjosivat kohtaamispaikan niin kirjailijoille, kirja-alan ammattilaisille kuin kirjoittamisen harrastajille ja kirjallisuuden ystäville. Lapin Kirjallisuusseura on toiminut laajan pohjoisen kirjailijafoorumin kakkosjärjestäjänä, päävastuun ollessa Taiteen edistämiskeskuksen Lapin aluetoimipisteellä. Yhdistys oli aktiivisesti mukana päivien suunnittelussa ja osallistui sisällöntuottamiseen. Seuralla oli myyntipiste messualueella, josta oli saatavilla juhlajulkaisu, Lapillinen ja tietoa seuran toiminnasta. Päivillä kävi noin 80 vierasta. Seuraavat kirjailijapäivät järjestetään Oulussa 2018.

● Kaunokirjallisen teoksen lumo näyttämölle -keskustelutilaisuudessa pohdittiin dramatisointiin liittyviä kysymyksiä. Sen vetäjänä toimi ohjaaja ja dramaturgi Tuula Väisänen ja kutsuttuina keskustelijoina olivat näytelmäkirjailija ja dramaturgi Janne Rosenvall, dramaturgi ja suomentaja Aino Piirola sekä kriitikko Tenka Issakainen. Seura järjesti tilaisuuden Jenny ja Antti Wihurin säätiön tuella 23.04.2016 Pohjois-Suomen kirjailijapäivien yhteydessä. Tilaisuudessa oli 35 osallistujaa.

Seuran 20-vuotisjuhlaa vietettiin 23.4.2016 Rovaniemellä Pohjois-Suomen kirjailijapäivien yhteydessä. Juhlapäivän merkeissä yhdistys tarjosi iloisia kohtaamisia niin jäsenilleen kuin ystävilleen viihtyisässä hotelli Santa Clausin Kirnu-salissa. Tilaisuudessa muistettiin seuran ansioituneita jäseniä.
Kunniajäsenyys myönnettiin seuran perustajajäsenille Toini Marjamaalle ja Paula Alajärvelle, jotka ovat olleet edelleen aktiivisesti mukana seuran toiminnassa. Lisäksi juhlassa julkistettiin seuran 20-vuotistaivalta esittelevä Lapillisen erikoisnumero, kuultiin juhlapuheita sekä musiikkiesityksiä.
Juhlan avasi seuran puheenjohtaja Eija Miranda Silventoinen. Vierailevana juhlapuhujana yleisölle esiintyi näytelmäkirjailija Juha Hurme. Musiikkitervehdykset toivat Pälvi Rantala sekä duo Niillas Holmberg ja Roope Mäenpää.
Tilaisuuden päätteeksi nautittiin runsas Lappi-buffet, lumouduttiin musiikkiesityksistä sekä karattiin mielikuvitusmatkalle pohtimaan Juha Hurmeen johdolla hiihtourheilun ja sanataiteen välistä suhdetta.
Juhlayleisössä oli jäsenten lisäksi seuran pitkäaikaisia vaikuttajia vuosien varrelta, Taiteen edistämiskeskuksen edustajia ja yhteistyökumppaneita. Vieraita oli kaiken kaikkiaan 80.

Runoköngäs kuohahti Rovaniemen Wanhoilla Markkinoilla 19.–21.8.2016 jokaisena markkinapäivänä Jätkänpuiston lavalla klo 13–14. Tunnit juonsi seuran varapuheenjohtaja Erkki Kaila. Tapahtuma järjestettiin jo kolmatta kertaa. Vaihtelevista säistä huolimatta jokaiseen tilaisuuteen kokoontui mukavasti yleisöä. Sanataiteellinen ohjelma sisälsi Mauno Kyllin, Markku Torkon, Pentti Harjumaan sekä Aatu Ylisuvannon monipuolisia esityksiä, Riina Katajavuoren, Unto Matinlompolon ja Tuomo Korteniemen (Jorma Laitisen runot) lumoavia henkilökuvia sekä vahvalla leidienergialla ladattuja runohetkiä Marjatta Kaasilan, Lea Poikelan ja Leena Patjaksen tulkitsemina. Lopuksi mikrofoniin tarttuivat vuorollaan Marja Poutanen ja Leena Pyhäluoto, joiden humoristiset esitykset herättivät hyväksyvää hilpeyttä markkinaväessä. Tapahtuma loi puitteet, joissa runous jalkautuu omintakeisella tavalla kansan keskuuteen murtaen olemassa olevia ennakkoluuloja runoutta kohtaan.

Tekijöiden päivä järjestettiin Seniorimessujen yhteydessä Rovaniemen SantaSportissa 26.-27.11.2016. Messuilla esittäytyivät ja myivät teoksiaan Asko Ilmari Heinonen, Heimo Härmä, Marjatta Kaasila, Markku Kokkola, Ritva Kokkola, Salme Koskelo, Pirjo Maunu, Marko Nampajärvi, Leena Pyhäluoto, Ritva-Elina Pylväs,Tapani Tavi, Anna Tiitta, Pirjo Toljamo, Markku Torkko ja Kerstin Tuomas Larsson sekä kääntäjä Tuula Uusitalo.
Kirjailijoita haastattelivat ohjelmalavalla Raili Ilola, Irene Piippola, Tuula Saraniemi ja Eija Miranda Silventoinen. Seuran osastolla esiteltiin seuran toimintaa ja myytiin Lapillinen-lehteä. Mukana oli myös Jänkä-lehden päätoimittaja Paula Alajärvi.

Tarinaniskennän Lapin aluemestaruuskilpailut/karsinnat pidettiin 12.3. Torniossa. Tilaisuus järjestettiin kaupunginkirjaston, Elämäntarinayhdistyksen ja Lapin Kirjallisuusseuran yhteistyönä. Seuran puolesta järjestelyistä vastasi Raili Ilola. Yleisöä oli salin täydeltä. SM-finaaliin Kärsämäelle pääsi karsinnan voittaja iiläinen Erkki Taskila, yleisön suosikki oli haaparantalainen Tapani Luiro. Toiselle sijalle tuomaristo valitsi Aulis Mularin ja kolmannelle Erkki Marin.

● Lapin Kirjallisuusseura esittäytyi seuraavissa kesän 2016 tapahtumissa: RunoRajaton (Tornio) ja Pohjoiskalottikonferenssi (Kemi).

Kansainvälinen toiminta
● Seuran puheenjohtajalle Eija Miranda Silventoiselle ja kemiläiselle kirjailijoille Ritva ja Markku Kokkolalle tarjoutui yllättäen tammikuussa 2016 tilaisuus esiintyä saksalaisessa tv-sarjassa Kleine Welt ja esitellä lyhyesti seuran toimintaa. Jakso on katsottavissa internetissä: "Kleine Welt": http://vimeo.com/153047059. Password: mokdudat. Lapin ja seuran osuus alkaa kohdassa 17:05.

Crowd -tapahtuma toi kansainvälisiä kirjailijavieraita Rovaniemelle. Toukokuussa 2016 Lapin Kirjallisuusseura sai kunnian isännöidä CROWD OMNIBUS kirjallisuuskiertueen päättötapahtumaa Rovaniemellä. Pohjoismaiden osalta kirjallisuuskiertueen järjestelyvastuu on ollut Nuoren Voiman Liitolla. Paikallisena järjestäjänä toimi seuran varapuheenjohtaja Erkki Kaila. Tilaisuudessa esiintyivät kirjailijat: Peter Højrup (DK), Katarzyna Fetlińska (PL), Fiston Mwanza Mujila (AT), Andrea Inglese (IT), Satu Taskinen (FIN), Ricardo Domeneck (GER), Marko Tomaš (BA), Alev Adil (CY). Yleisö sai kuullakseen otteita eurooppalaisesta nykykirjallisuudesta tekijöiden esittämänä.

Finnmark Internasjonale litteraturfestival 16.-19.11.2016 Kirkkoniemi, Norja
Kirjallisuusfestivaaliin osallistuivat Finnmark Fylkes Bibliotekin Rønnaug Ryssdalin ja Reija Långin kutsumana seuran puheenjohtaja Eija Miranda Silventoinen, varapuheenjohtaja Erkki Kaila ja sihteeri Raili Ilola.
Festivaalien teemana oli “Mentalitet”, johon liki 30 Pohjoiskalotin kirjailijaa toi oman näkemyksensä. Tapaamiset tarjosivat seuran edustajille oivan mahdollisuuden luoda uusia yhteyksiä mm. Pohjois-Norjan kirjastojen edustajiin ja esitellä lappilaista kirjallisuutta.


Kirjoittajakoulutus ja neuvontapalvelut
● Sodankylän kirjoittajakurssi kesäkuun ensimmäisellä viikolla 6.-11.6.2016 yhteistyössä Revontuli-Opiston kanssa. Seuran puolesta vastaavana toimi Paula Alajärvi. Kurssilaisia ohjasivat maamme eturivin kouluttajat: Taija Tuominen (proosa), Juha Hurme (draama), Riina Katajavuori (lyriikka), Siri Kolu (lapsille kirjoittaminen) ja Janne Rosenvall (elokuvakäsikirjoittaminen). Kurssille osallistui yli 50 kirjoittajaa, joiden kurssiteksteistä koottu antologia on julkaistu seuran nettisivuilla sekä pdf- että ePub-versiona.

Runomuotokuvakoulutus tarjosi kirjoittajille työvälineitä osaamisen kehittämiseen ja mahdollisuuksia kokeilla sanataiteen uusia muotoja. Runomuotokuvakurssilla harjoiteltiin sanataiteilija Timo Harjun johdolla näkemisen ja kirjoittamisen uskaltamista. Kurssi järjestettiin Kemin kaupunginkirjaston opintolukusalissa 3.4.2016. Osallistujia oli 15.

Arviointipalvelua on käyttänyt seuran välityksellä 7 kirjoittajaa. Yhteyshenkilönä on toiminut Eija Nissinen. Arvioijat: Jorma Koski, Mirjam Kälkäjä, Sinikka Lappeteläinen, Irene Piippola, Maaria Rousu, Tuula Saraniemi, Seppo Saraspää, ja Virpi Yliraudanjoki.

● Arviointipalvelua täydennettiin neuvontapalvelukokeilulla, joka kattoi tekstien arvioinnin lisäksi kustantamiseen, taittamiseen ja painoon liittyviä kysymyksiä. Neuvontapäivä järjestettiin 19.3.2016 ja se kokosi yhteen parikymmentä kirjoittajaa Rovaniemen kaupunginkirjastoon. Kuulijoiden joukossa oli niin aloittelevia kirjailijoita kuin kokeneita kirjoittajiakin. Päivä koostui yleisöluennosta sekä henkilökohtaisesta mentorointiosuudesta. Yleisöluennon piti kirjailija Tero Ronkainen aiheenaan ”Kantapään kautta: vinkkejä aloitteleville kirjailijoille”. Henkilökohtaisessa ohjauksessa kirjailijat esittelivät omia kirjaprojekteja päivän mentoreille: Tero Ronkaiselle ja Tuula Saraniemelle. Osallistujat lähettivät ennakkoon materiaalin tulevista teoksista. Asiantuntijat kävivät projekteja läpi ja antoivat henkilökohtaisia vinkkejä kirjoittajille. Tilaisuuden jälkeen osallistujat saivat palautetta myös kirjallisena. Ohjaus mahdollisti aidon keskustelun ja kirja-aihion monipuolisen tarkastelun.

● Sanataidetoimintaa Seura on järjestänyt sanataidekoulutusta yhteistyössä Balanssi ry:n kanssa mielenterveyskuntoutujille syksyllä 2016. Koulutus on tukenut osallistujien kirjoittamisen prosessia. Ohjaajana on toiminut kirjallisuuden maisteri Virpi Peitso.

Lapillinen-lehti
● Lapillinen-jäsenlehti nro 40 (painos 800 kpl, teema “Kapinalliset rivit” - Pohjois-Suomen kirjailijapäivät 2016) ilmestyi huhtikuussa ja nro 42 (painos 500 kpl, teema “Kirjallisuus tulee kylään ­- globaalit kysymykset lappilaisessa kirjallisuudessa”) marraskuussa. Lehden irtonumeron hinta 5 €. Lehteä on jaettu myös Lapin ja Pohjoiskalotin kirjastoihin, kirjailijayhdistyksille sekä yhteistyökumppaneille. Lehden verkkoversio on luettavissa issuu.comissa.

Juhlajulkaisu nro 41/2016
“Olimme intoa täynnä” – 20 vuotta lappilaisen kirjallisuuden hyväksi
Seura juhlisti 20-vuotistaivalta Lapillisen erikoisnumerolla, jossa tehdään matka seuran juurille. Historiakatsauksen lisäksi julkaisu sisältää puheenvuoroja seuran toiminnan kehittämiseen osallistuneilta toimijoilta. Juhlanumeron tavoitteena on tehdä näkyväksi seuran toimintaa ja toisaalta levittää yleistä tietämystä lappilaisesta kirjallisuudesta. Juhlanumero julkistettiin 23.4.2016 seuran 20-vuotisjuhlassa Anita Myllykosken esittelemänä. Juhlajulkaisua voi edelleen tilata seuran sähköpostista Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 10 euron hintaan.

● Toimituskunta: päätoimittaja Eija Miranda Silventoinen, toimitussihteeri Anita Myllykoski (kevät) ja Anna Kyrö (syksy), ilmoitusmyynti Katja Rakkolainen (kevät) ja Eija Nissinen (syksy) , joka vastasi myös laskutuksesta. Vakituiset avustajat: Raili Ilola, Erkki Kaila, Irene Piippola ja Arja Vasama.

● Kiitämme huhtikuun Lapillisen kuvituksesta kemijärveläistä kuvataiteilija Pirkko Mäkelä-Haapalinnaa sekä marraskuun lehden kuvituksesta rovaniemeläistä kuva- ja performanssitaiteilija Ilona Kivijärveä.

● Lapillinen on kulttuurilehtien liiton Kultti ry:n jäsen. Lapilliselle myönnettiin opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurilehtituki vuodelle 2016. Kulttuurilehden status tuo pohjoista kirjallisuutta tarkastelevalle lehdelle merkittävää huomiota ja lisänäkyvyyttä pohjoisen kirjallisuudelle.

Hankkeet
Kirjan takaa – kirjallisuuden managerointi tuotteistamisen ohjaajana Lapissa -projekti
Kirjan takaa -hanketoiminnan avulla seura pystyi palkkaamaan osa-aikaisen managerin lokakuusta 2015 huhtikuuhun 2016. Manageri Katja Rakkolainen työllistyi Lapin Kirjallisuusseuralle ja Rovaniemen kaupunginkirjastolle. Hankkeen tärkeimpiä osa-alueita oli Lapin Kirjallisuusseuran toiminnan kehittäminen tapahtumien suunnittelun, palvelujen tuotteistamisen, Lapillinen-lehden toimittamisen sekä viestinnän ja markkinoinnin osalta. Lisäksi toteutettiin sanataidetuotteen pilotointi yhteistyössä Balanssi ry:n kanssa. Hanke alkoi 1.10.2015 ja päättyi 31.12.2016.


Edustukset
● Puheenjohtaja Eija Miranda Silventoinen valittiin Kirjailijayhdistysten neuvottelukunnan työvaliokunnan varajäseneksi maaliskuussa 2016.
Tiedottaminen
● Jäsenkirjeissä (7 kpl) on tiedotettu lähinnä seuran tapahtumista. Kirjeet on julkaistu myös seuran verkkosivuilla.
● Nettisivuilla www.lapinkirjallisuusseura.fi on tiedotettu ja kerrottu laajemmin seuran toiminnasta ja kirjailijoista. Sivujen päivittämisestä on vastannut Arja Vasama. Kuukauden runo -sivulla on julkaistu jäsenten runoja, jotka on valinnut Anita Myllykoski.
Kiitämme nettisivujen Kuukauden pääkirjoittajia: Eija Miranda Silventoinen, Tapani Tavi, Arja Vasama, Erkki Kaila, Pasi Luhtaniemi, Kari Hanhisuanto, Anna Kyrö, Heimo Härmä ja Saara Heikkinen.
● Facebook , Twitter ja Pinterest -sivujen avulla on tiedotettu seuran toiminnasta, lappilaista uutuusteoksista, ajankohtaisista kirjallisuustapahtumista, kirjoituskilpailuista ja kirjoittamiseen liittyvistä asioista. Sivut ovat vapaasti kaikkien seurattavissa.
● Muu tiedottaminen
Seuran järjestämistä tapahtumista on laadittu lehdistötiedotteet, joita on julkaistu lappilaisissa paikallis- ja maakuntalehdissä sekä radiossa.

Vuosikokoukset
Kevätvuosikokous pidettiin 14.5. Aineen taidemuseon auditoriossa Torniossa. Kokouksen jälkeen oli opastettu kierros “OLEN KOLMEKYMPPINEN - Täyttä Ainetta 30 vuotta” - näyttelyyn. Osallistujia 9.

Syysvuosikokous pidettiin Tekijöiden päivien yhteydessä 26.11. Rovaniemen Kauppatorin Asukastuvalla. Osallistujia 7.

Hallitus 2016

Puheenjohtaja Eija Miranda Silventoinen, Ivalo

Jäsenet
Raili Ilola, sihteeri, jäsenrekisterin ylläpito, Tornio
Erkki Kaila, varapuheenjohtaja, Rovaniemi
Jorma Koski, Kemi
Eija Nissinen, taloudenhoitaja, Salla
Tarja Revonmäki, jäsenmaksujen laskutus, Posio
Arja Vasama, Rovaniemi

Varajäsenet
Paula Alajärvi, Sodankylä
Anna Kyrö, Keminmaa
Toini Marjamaa, Keminmaa
Irene Piippola, Rovaniemi
Tuula Saraniemi, Rovaniemi
Matti Ylipiessa, Kemi

Varajäsenillä on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Toiminnantarkastaja
Markku Kokkola (Kemi), varalla Anneli Laine (Rovaniemi)

Hallituksen kokoukset
Hallitus on kokoontunut 7 kertaa, joista Skype-kokouksia 5. Torniossa on pidetty toukokuussa 1 kokous ja Sallan Saijassa elokuussa 1 kokous.

Talous
● Saadut avustukset
Seura on saanut yhteensä 13.700 euroa erityis- ja kohdeavustuksia Taiteen edistämiskeskuksen Lapin aluetoimipisteeltä ja Valtion kirjallisuustoimikunnalta, Opetus-ja kulttuuriministeriöltä, Jenni ja Antti Wihurin rahastolta, Suomalais-ruotsalaiselta rahastolta sekä, Sodankylän kunnalta, Rovaniemen kaupungilta sekä Santa´s Hotel Santa Claus -hotellilta. Kiitämme lämpimästi tukijoitamme.
● Jäsenmaksut: 20 e ja 10 e (työtön, eläkeläinen, opiskelija ja varusmies), kannattajajäsen 40 e.
● Kulukorvaukset hallituksen jäsenille: puheenjohtaja 250 e, sihteeri 100 e, rahastonhoitaja 100 e. Projektikulukorvauksia on maksettu yhteensä 750 e.
● Tilinpäätöksen 31.12.2016 taseen loppusumma on 2919,21 e.

 

Toimintakertomus 2015

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2012

Lapin Kirjallisuusseura ry

Hyväksytty Lapin Kirjallisuusseuran kevätkokouksessa 14.5.2016

 

Yleistä

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kirjallisuuden edistämisestä kiinnostuneiden, kirjailijoiden ja kirjoittajien yhdyssiteenä ja luoda edellytyksiä kirjallisuuden tuottamiseksi ja levittämiseksi.

Jäsenmäärä

Vuoden  2015 lopussa seurassa oli 292 jäsentä, joista kaksi kunniajäsentä ja kuusi kannattajajäsentä. Nettolisäys viime vuoteen 6 jäsentä.

Seuran jäsenet ovat julkaisseet vuoden aikana runsain mitoin romaaneja, runo- ja novellikokoelmia, lasten- ja nuortenkirjoja,  eräkertomuksia ja elämäkertoja. Kirjoittajaharrastuksen aktiivisuudesta kertoo Lapillinen-jäsenlehteen lähetetty runsas aineisto. Järjestämämme tapahtumat ovat kiinnostaneet niin jäseniä kuin lukevaa lappilaista yleisöä.  Sosiaalisen median avulla olemme tavoittaneet lappilaisesta kirjallisuudesta kiinnostuneita myös valtakunnallisesti.

 

Toiminta

Toimintavuoden aikana on toteutettu seuraavia tapahtumia:

•  Sodankylän kirjoittajakurssi kesäkuun ensimmäisellä viikolla  1.–6.6.2015 yhteistyössä Revontuli-Opiston kanssa. Seuran puolesta vastaavana toimi Paula Alajärvi. Kurssilaisia ohjasivat maamme eturivin kouluttajat: Taija Tuominen (proosa), Juha Hurme (draama), Riina Katajavuori (lyriikka), Siri Kolu (lapsille kirjoittaminen)  ja Jan Ijäs (elokuvakäsikirjoittaminen). Kurssille osallistui  yli 50 kirjoittajaa, joiden kurssiteksteistä koottu antologia on julkaistu seuran nettisivuilla sekä pdf- että ePub -versiona

●  Runoköngäs 14.- 16.8.2015 Rovaniemellä Jätkänpuiston lava Rovaniemen Wanhoilla Markkinoilla tarjosi edustavan kattauksen runoutta markkinakansan nautittavaksi. Runoilijat Pentti Harjumaa,  Eero Suvilehto  ja Oiva Arvola esiintyivät oman tuotantonsa tulkkeina.  Risto Niemisen runoja tulkitsi näyttelijä Irene Tikka. Päivien aikana  saattoi kuka tahansa esittää omia runojaan Jätkänpatsaan puistossa. Tapahtumasta ovat  vastanneet seuran puolesta Erkki Kaila ja Irene Piippola

●  Rovaniemen Seniorimessut 5.-6.9.2015. Osallistuimme messuille yhteisosastolla kirjailija Jarmo Stoorin kanssa. Pj. Eija Miranda Silventoinen esitteli seuran toimintaa ja  Arja Vasama haastatteli Jarmo Stooria hänen uusimmista teoksistaan Sieluhäkki ja Motelli.

●  Höstglöd II - Ruska II 2015, Överkalix, Ruotsi 18.-20.9.2015. Osallistuimme Suomalais-ruotsalaisen rahaston myöntämän avustuksen turvin Barents Publisherin järjestämään seminaariin, joka käsitteli Ruotsin vähemmistökielten kuten suomen, saamen ja meänkielen asemaa ja ylläpitämistä. Seuraa edustivat Raili Ilola, Sinikka Lappeteläinen, Toini Marjamaa, Anita Myllykoski sekä  pj. Eija Miranda Silventoinen, joka käsitteli puheenvuorossaan Lapin kirjallisuutta.  Seminaarin avulla olemme saaneet seuraan uusia ruotsinsuomalaisia jäseniä sekä luoneet yhteyksiä  Ruotsin puoleisen Tornionlaakson kirjallisuustahoihin.

•  Tekijöiden päivä järjestettiin yhteistyössä Kolarin kirjaston ja kulttuuritoimen kanssa 28.11. Kolarissa. Seuran puolesta järjestelyistä vastasivat Arja Vasama, joka haastatteli kirjailijoita, sekä tuottaja Katja Rakkolainen. Päivässä esittäytyi 16 vuoden sisään kirjan julkaissutta lappilaista kirjailijaa: Markku Kokkola (Sen sijaan...Paikkoja), Unto Matinlompolo (Niin kaukaa muistan), Ritva Huhtamella (Kelokin kukkii) ja Ritva Kokkola (Pajatso), Anja Lamsijärvi (Elämän virrassa), Valde Aho (Elämän koulutiellä), Niilo Aikio (Tanssi paholaiselle, Niga), Kirste Paltto (Gávdnui guhkkin váris, Tiuku, Valkoinen kivi), Pirkko Hyvönen (Vuotos - vastasatanut uusi lumi), Maire Puikko (Miehet sulattivat jäätä), Kati Kanto (Lumikettu, Maitokahvimaa, Ruusuja lumessa),  Kalle Tenhunen (Kiveliön yksinäinen), Markus Kangas (Honkurin törmä), Anneli Laine ("Ettette minua unhoittaisi". Rovaniemen Neuvokas 1995-2015), Ritva-Elina Pylväs (Kuljen Kristuksen kanssa hedelmätarhassa) sekä Anita Myllykoski, joka edusti Kirjoittajaryhmä Ringin uusimman antologian Ikkunalla keltainen kukka kirjoittajia. Yleisöä paikalla oli n. 50 henkeä.

 

Hankkeet

Kirjan takaa – kirjallisuuden managerointi tuotteistamisen ohjaajana Lapissa -projekti

Hankkeessa edistetään lappilaisten kirja-alan ammattilaisten yhteistyötä ja kulttuurituotannon uusien mallien kehittämistä. Hanke liittyy tuottaja-osaamisen lisäämiseen, toimijoiden yhteistyön kehittämiseen, sekä uusien tuotekonseptien tuottamiseen, jakeluun, myyntiin ja markkinointiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saadun tuen turvin hankkeeseen on palkattu osa-aikainen tuottaja 1.11.2015 alkaen. Tuottaja Katja Rakkolaisen toimikausi kestää huhtikuun 2016 loppuun. Hän on syksyn aikana osallistunut seuran 20-vuotisjuhlan suunnitteluun,  juhlan yhteydessä julkistettavan juhlajulkaisun kokoamiseen, Lapillinen-lehden toimittamiseen sekä Tekijöiden päivän järjestelyihin. Hän on myös aloittanut arviointipalvelua täydentävän kirjailijoiden mentorointikoulutuksen sekä uudenlaisen sanataidetuotteen suunnittelun.  

Pohjois-Suomen kirjailijapäivät  22.- 24.4.2016

Rovaniemellä järjestettävät Pohjois-Suomen Kirjailijapäivät 2016 toteutetaan yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen Lapin aluetoimipisteen ja muiden kulttuuritahojen kanssa. Sisältötyöryhmässä seuraa edustavat puheenjohtaja Eija Miranda Silventoinen ja varapuheenjohtaja Erkki Kaila.

Lapin Kirjallisuusseura juhlii 20-vuotista maakunnallista toimintaansa Pohjois-Suomen kirjailijapäivien yhteydessä Rovaniemellä 23.4.2016. Juhlan yhteydessä Lapin Kirjallisuusseura julkaisee juhlajulkaisun, tuottaa lappilaiseen kirjallisuuteen liittyvän näyttelyn sekä järjestää draamaseminaarin. 

 

20-vuotisjuhlajulkaisu 2016

Seura on nimennyt työryhmän, joka on suunnitellut syksyn aikana  julkaisun sisältöä ja käynnistänyt aineiston kokoamisen. 

 

Muu toiminta

Tarinaniskennän Lapin  aluemestaruuskilpailut/karsinnat pidettiin  21.3. Torniossa ja 18.4. Rovaniemellä. Tilaisuudet järjestettiin kaupunginkirjastojen, Elämäntarinayhdistyksen ja Lapin Kirjallisuusseuran yhteistyönä. Tornion järjestelyistä vastasi seuran puolesta Raili Ilola. Yleisöä oli kummassakin tilaisuudessa salin täydeltä. Seuran jäsenistä SM-finaaliin pääsi Rovaniemeltä Markku Keränen, yleisön suosikki Torniossa oli Aulis Mulari.

Lapin Kirjallisuusseura esittäytyi seuraavissa kesän 2015 tapahtumissa: RunoRajaton (Tornio) ja Kirja Kylässä 2015 (Meltosjärvi)

Arviointipalvelua on käyttänyt seuran välityksellä 10 kirjoittajaa. Yhteyshenkilönä on toiminut Toini Marjamaa. Arvioijat: Jorma Koski, Mirjam Kälkäjä, Sinikka Lappeteläinen, Irene Piippola, Maaria Rousu, Tuula Saraniemi, Seppo Saraspää, ja Virpi Yliraudanjoki. Kiitämme lämpimästi hämeenlinnalaista, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Hilja Mörsäriä, joka on pitkään toiminut seuran arvioijana aina viime syksyyn saakka.

Kevään aikana otettiin käyttöön Yhdistysavaimen jäsenrekisterijärjestelmä. Jäsenasioita on hoitanut  hallituksen jäsen Tarja Revonmäki ja sihteeri Raili Ilola

 

Edustukset

Kirjailijayhdistysten Talvipäiville Seinäjoella 13.–14.3.2015 osallistui neljä seuran jäsentä. Kirjailijaliiton Suunta-palkinto myönnettiin seuramme jäsenelle, torniolaiselle kulttuurin monitoimijalle Sinikka Lappeteläiselle. Puheenjohtaja Eija Miranda Silventoinen valittiin Kirjailijayhdistysten neuvottelukunnan työvaliokunnan jäseneksi. Hän on osallistunut vuoden aikana järjestettyihin työvaliokunnan kokouksiin.

 

Tiedottaminen

Lapillinen-jäsenlehden nro 38 (painos 700 kpl)  ilmestyi huhtikuussa  ja nro 39 (painos 500 kpl) marraskuussa. Lehden irtonumeron hinta 5 €. Lehteä on jaettu myös Lapin ja Pohjoiskalotin kirjastoihin, kirjailijayhdistyksille sekä yhteistyökumppaneille. Lehti on luettavissa  internetissä. Lapillinen on kulttuurilehtien liiton Kultti ry:n jäsen. 

   Toimituskunta: päätoimittaja Eija Miranda Silventoinen, toimitussihteeri Anita Myllykoski, ilmoitusmyyjä Eija Nissinen. Vakituiset avustajat: Raili Ilola, Erkki Kaila, Anna Kyrö, Irene Piippola ja Arja Vasama.

   Kiitämme huhtikuun Lapillisen kuvituksesta rovaniemeläistä tietokirjailija ja kuvataiteilija Sisko Ylimartimoa sekä marraskuun lehden kuvituksesta ja pääkirjoituksesta kemiläistä kuvataiteilija Anna Almia.

Jäsenkirjeissä (7 kpl) on tiedotettu lähinnä seuran tapahtumista. Kirjeet on julkaistu myös seuran verkkosivuilla.

● Nettisivuilla www.lapinkirjallisuusseura.fi on tiedotettu ja kerrottu laajemmin seuran toiminnasta ja kirjailijoista. Sivujen päivittämisestä on vastannut Arja Vasama. Kuukauden runo -sivulla on julkaistu jäsenten runoja, jotka on valinnut Anita Myllykoski. 

Nettisivujen Kuukauden pääkirjoitukset:

Katja Rakkolainen: Uusi vuodet, uudet sivut: Hyvää Kirjan vuotta 2015!

Erkki Kaila: Sana vapaudesta

Arja Vasama: Lukuintolähettiläs, kirjailija Siri Kolun haastattelu

Soile Järvirova: Sokeasti maalaillen

Tuomo Heikkinen: Kirjailijat kierrokselle - Kirjan vuoden 2015 kirjailijakiertue Kahd8ksan ääntä

Raili Ilola: Suuri Suomen ystävä Pohjoiskalotilta – Ragnar Lassinantti (1915 – 1985)

Jorma Koski: Kunnialla alusta loppuun, tuntemuksia kirjailijakiertueelta

Arja Vasama: Kirjailija Pentti Harjumaalle elämä on suuri mysteerio

Arja Vasama: Kati Kanto nauttii kirjoittamisesta

Anita Myllykoski: Kokosimme antologian

Katja Rakkolainen: Kapinaa ja juhlaa…

Arja Vasama: Virpi Summa: "Kirjoittaminen on minulle kuin hengittämistä"

● Facebook ,  Twitter ja Pinterest -sivujen avulla on tiedotettu seuran toiminnasta,  lappilaista uutuusteoksista,  ajankohtaisista kirjallisuustapahtumista, kirjoituskilpailuista ja kirjoittamiseen liittyvistä asioista. Sivut ovat vapaasti kaikkien seurattavissa. 

● Muu tiedottaminen

Seuran järjestämistä tapahtumista on laadittu lehdistötiedotteet, joita on julkaistu lappilaisissa paikallis- ja maakuntalehdissä sekä radiossa.

 

Vuosikokoukset

Kevätvuosikokous Rovaniemen kirjastossa 5.5., osallistujia 7. Kokouksen jälkeen valtakunnallisen Kahd8ksan ääntä -kirjailijakiertueen Rovaniemen klubi-ilta. Lappia kiertueella edusti eräkirjailija Jorma Koski Kemistä. 

Syysvuosikokous pidettiin Tekijöiden päivän yhteydessä Kolarin kirjastossa 28.11.2015. Osallistujia 16. 

 

Hallitus 2015

Puheenjohtaja  Eija Miranda Silventoinen, Ivalo

 

Jäsenet

Raili Ilola, sihteeri, Tornio

Erkki Kaila, varapuheenjohtaja, Rovaniemi

Jorma Koski, Kemi 

Eija Nissinen,  taloudenhoitaja, Salla

Tarja Revonmäki, Posio

Arja Vasama, Rovaniemi

 

Varajäsenet

Paula Alajärvi, Sodankylä

Toini Marjamaa, Keminmaa

Anita Myllykoski, Tornio

Irene Piippola, Rovaniemi

Tuula Saraniemi, Rovaniemi

Matti Ylipiessa, Kemi

 

Varajäsenillä on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

 

Toiminnantarkastaja

Kristiina Mathlein (Rovaniemi),  varalla Markku Kokkola (Kemi)

 

Hallituksen kokoukset

Hallitus on kokoontunut  9 kertaa, joista Skype-kokouksia 8 sekä 1 kokous Torniossa.

 

Talous 

Saadut avustukset 

Seuralle on myönnetty  yhteensä 23.900 euroa erityis- ja kohdeavustuksia Taiteen edistämiskeskuksen Lapin aluetoimipisteeltä, Valtion kirjallisuustoimikunnalta, Opetus-ja kulttuuriministeriöltä, Suomalais-ruotsalaiselta rahastolta sekä FQM Kevitsa Mining yhtiöltä,  Kolarin kulttuuritoimelta, Sodankylän kunnalta ja Rovaniemen kaupungilta. Kiitämme lämpimästi tukijoitamme.

Jäsenmaksut: 20 e ja 10 e (työtön, eläkeläinen, opiskelija ja varusmies), kannattajajäsen 40 e. 

Kulukorvaukset hallituksen jäsenille: puheenjohtaja 250 e, sihteeri 100 e, rahastonhoitaja 100 e. Projektikulukorvauksia on maksettu yhteensä 750 €

●  Toimintavuonna on jo varauduttu vuoteen 2016. Tilikauden ylijäämä 11.948,30 euroa tullaan käyttämään tapahtumien ja hankkeiden kuten huhtikuun 2016 Pohjois-Suomen kirjailijapäivien ja seuran 20-vuotisjuhlan sekä Kirjan takaa - hankkeen rahoittamiseen.

● Tilinpäätöksen 31.12.2015 taseen loppusumma on 14.543,41 euroa.

 

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2012

Lapin Kirjallisuusseura ry

 

Yleistä

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kirjallisuuden edistämisestä kiinnostuneiden, kirjailijoiden ja kirjoittajien yhdyssiteenä ja luoda edellytyksiä kirjallisuuden tuottamiseksi ja levittämiseksi.

 

Jäsenmäärä  

Seuran jäsenmäärä oli vuoden 2013 lopussa 268, joista kaksi kunniajäsentä.  Seuraan liittyi vuoden aikana 37 uutta jäsentä. Eronneita, lähinnä jäsenmaksunsa maksamatta jättäneitä 17. Nettolisäys vuoden aikana ilahduttavasti 20 jäsentä. 

Seuran jäsenet ovat julkaisseet vuoden aikana runsain mitoin romaaneja, runo- ja novellikokoelmia, lasten- ja nuortenkirjoja, eräkertomuksia ja elämäkertoja. Kirjoittajaharrastuksen aktiivisuudesta kertoo Lapillinen-jäsenlehteen lähetetty runsas aineisto. Järjestämämme tapahtumat ovat kiinnostaneet niin jäseniä kuin lukevaa lappilaista yleisöä. Sosiaalisen median avulla olemme tavoittaneet lappilaisesta kirjallisuudesta kiinnostuneita myös valtakunnallisesti. 

  

Toiminta

Toimintavuoden aikana on toteutettu seuraavia tapahtumia:

 • Novelli palaa!  Nuoren Voiman Liitto ja Lapin Kirjallisuusseura järjestivät yhteistyössä Rovaniemellä 13.4. novellitapahtuman, joka oli osa valtakunnallista Novelli palaa! - suurhanketta. Tekstinsä etukäteen lähettäneet harrastajakirjoittajat saivat henkilökohtaista palautetta novelliklinikan kirjailijoilta Päivi Alasalmelta ja Olli Jaloselta.
  Runsaslukuinen yleisö seurasi päivällä kirjaston Lappi-osastolla  Novellipaneelia, johon osallistui Alasalmen ja Jalosen lisäksi kirjailija Katja Kettu. Markku Kokkolan johdolla keskusteltiin novellin olemuksesta.  lllan Novelliprosakissa kirjailijat lukivat tekstejään ääneen ja kertoivat teostensa taustoista. Yleisöä oli paikalla tilaisuuksissa yhteensä noin 150 henkilöä.
 • Sodankylän kirjoittajakurssi 3. - 8.6. yhteistyössä Revontuli-Opiston kanssa. Seuran puolesta vastaavana Paula Alajärvi. Kirjoittamista ohjasivat kirjailija ja kirjoittajakouluttaja Pauliina Vanhatalo (pitkä proosa/elämäkerrat), vapaa kirjoittaja ja kirjoittajakouluttaja Maippi Tapanainen (lyhyempi proosa), dramaturgi-kirjailija Tuomas Timonen (draama), kirjailija Tommi Parkko (lyriikka) sekä elokuvaohjaaja ja käsikirjoittaja Jan Ijäs (elokuvakäsikirjoittaminen). Kurssilaisia oli 30. Heidän kurssiteksteistään koottu antologia on julkaistu seuran nettisivuilla.
 • Tekijöiden päivä järjestettiin yhteistyössä Posion kirjaston kanssa  lauantaina 23.11. klo 13–15.30. Posion kunnantalon valtuustosalissa esittäytyi 11 kirjailijaa posiolaisten Miekka-Jussin jäläkeläisten esityksen jälkeen. Järjestelyistä vastasivat kirjasto-kulttuurijohtaja Eija-Liisa Kasesniemi Posion kirjastosta, Kirjallisuusseuran puheenjohtaja ja Sinikka Lappeteläinen, joka juonsi tilaisuuden. Yleisöä oli 40 henkeä.
 • Arviointipalvelua on käyttänyt seuran välityksellä 7 kirjoittajaa. Yhteyshenkilönä on toiminut Toini Marjamaa.

Hanketoiminta

 • Lapin Kirjapuu versoo -hanke, yhteinen hanke Taiteen edistämiskeskuksen Lapin aluetoimipisteen kanssa, tavoittelee Lapin kirjallisuuden näkyvyyden lisäämistä ja yhteistyön monipuolistamista kirjallisuuden parissa toimivien kanssa 2013-2014. Hankkeen varoista toteutettiin seuraavaa toimintaa:
  • Verkostoitumismatka 16.-18.5., jonka aikana puheenjohtaja ja kaksi hallituksen varajäsentä tutustuivat Oulun kirjailijaseuran ja Jyväskylän Kirjailijatalon toimintaan. Matkasta on laadittu muistio.
  • Miten julkaisen kirjani? -tapahtuma houkutteli noin 70 kiinnostunutta kuulemaan ja keskustelemaan kirjojen kustantamisesta ja oman kirjan julkaisemisesta. Arja Vasama juonsi tilaisuuden, jossa alustivat kustannustoimittaja Lari Mäkelä (WSOY kotimainen kaunokirjallisuus), kirjailija Ritva Kokkola sekä omakustantaja, kirjailija Pentti Harjumaa. Taiteen edistämiskeskuksen Lapin aluetoimipisteen, Lapin Kirjallisuusseuran ja Rovaniemen kirjaston järjestämä kirjallisuusilta oli Rovaniemen kirjaston Lapponica-salissa Aleksis Kiven päivänä 10.10. Tilaisuutta saattoi seurata myös internetin välityksellä striimattuna osoitteessa http://bambuser.com/v/3999736. Vuoden loppuun mennessä videon on katsonut 100 henkilöä. 
  • Esiintymiskoulutusta kirjailijoille ja kirjallisuuden parissa työskenteleville Rovaniemellä 28.11., järjestäjinä Taike Lapin aluetoimipiste ja Kirjallisuusseura. Kouluttajana Hannu Friman. Osallistujia oli 7.
 • Residenssiyhteistyö Lapin Kirjallisuusseura on mukana lappilaisten taideseurojen työryhmässä, jonka tarkoituksena on edistää lappilaisten taiteilijoiden kansainvälistymistä ja taiteilijavaihtoa sekä kartoittaa mahdollisuudet residenssiyhteistyöhön. Puheenjohtaja osallistui  työryhmän kokoukseen 3.9., varapuheenjohtaja  27.11. Rovaniemellä järjestettyyn yleisötilaisuuteen. 

   

Muu toiminta 

 • Pohjois-Suomen Kirjailijapäivät Taivalkoski 2014.  Puheenjohtaja on edustanut seuraa sisältö- ja ohjausryhmän kokouksissa  sekä osallistunut Kirjailijapäivien ohjelman suunnitteluun muiden pohjoisten kulttuuri- ja kirjallisuusvaikuttajien kanssa.
 • Lappilaisten kirjailijoiden esittäytyminen Lapin Kansassa kulttuuritoimittaja Seija Lappalaisen ehdotuksen pohjalta alkoi keväällä 2013. Euroopan laidalla -juttusarjassa ehtivät esittäytyä vuoden aikana  kirjailijat Oiva Arvola, Ritva Kokkola, Anneli Laine, Pentti Harjumaa, Seppo Saraspää, Anna-Liisa Haakana, Sulo Saukkoriipi ja Ritva-Liisa Harjumaa.
 • Tarinaniskennän aluemestaruuskilpailu/karsinta Torniossa pidettiin Tornion kirjastossa lauantaina 23.3.. Seuran hallituksen jäsen Jukka Melaranta  oli mukana järjestelyissä yhteistyössä Tornion kirjaston ja kulttuuritoimiston kanssa. Osallistujia oli 10. Yleisöä taidesalin täydeltä.
 • Pohjois-Suomen Naapurit-kiertue.  Kirjallisuusseuran puheenjohtaja emännöi petroskoilaiskirjailijoiden vierailua 13.4. iltapäivällä Rovaniemen kirjastossa. Taiteen edistämiskeskuksen  Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun aluetoimipisteen  järjestämä vierailu oli osa viikon mittaista kiertuetta.
 • Lapin Kirjallisuusseura esittäytyi Tornion Rajasoittoviikolla Sinikka Lappeteläisen luotsaamassa tapahtumassa RunoRajaton perjantaina 5.7. Osallistujia oli 60.
 • Taiteiden yö, Rovaniemi 1.–9.9. Rovaniemen kirjaston perjantaina 6.9. järjestämässä Lukulampun valossa -tilaisuudessa Tuula Saraniemi Kirjallisuusseurasta haastatteli kirjailija Katja Kettua. 
 • Staalofestit, Kittilä 26.–29.9. Kirjallisuusseura tuki taloudellisesti Staalofestien ja Revontuli-Opiston  järjestämää Lausunnan työpajaa, johon osallistui 18 lappilaista runouden harrastajaa, joista kaksi Kirjallisuusseuran jäsentä. 

Edustukset 

 • Puheenjohtaja edusti Kirjallisuusseuraa Lapin liiton uuden vuoden vastaanotolla 1.1. Rovaniemellä Tiedekeskus Pilkkeessä.
 • Kirjoittajaryhmä Ringin 40-vuotisjuhlassa 13.4. Kemissä Kirjallisuusseuran sihteeri Anita Myllykoski esitti Kirjallisuusseuran puheenjohtajan tervehdyksen.
 • Hallituksen varajäsen Paula Alajärvi esitti seuran onnittelut 90 vuotta täyttäneelle sodankyläläiselle kirjailija Veikko Haakanalle. 
 • Kirjailijayhdistysten Talvipäiville 15.-17.3. Hämeenlinnassa osallistui 5 seuran jäsentä. Puheenjohtaja Eija Silventoinen ja varapuheenjohtaja Arja Vasama valittiin Kirjailijayhdistysten neuvottelukuntaan yleisvarajäseneksi.
 • Osa seuran hallituksen jäsenistä on mukana myös Kirjailijayhdistysten FB-ryhmässä, jonka tarkoituksena on lisätä keskinäistä tiedonvälitystä ja hyvien käytäntöjen jakoa.  
 • Suunta-palkinto myönnettiin arviointipalvelumme arvioijalle Hilja Mörsärille, kunniamaininta merilappilaiselle Kirjoittajaryhmä Ringille.
 • Puheenjohtaja osallistui Kirjailijayhdistysten neuvottelukunnan työvaliokunnan kokoukseen 24.9.
   
   

Tiedottaminen

 • Lapillinen-jäsenlehden (painos 500 kpl) nro 33 ilmestyi toukokuussa ja nro 34 marraskuussa. Lehteä on jaettu jäsenten lisäksi Lapin ja Pohjoiskalotin kirjastoihin,  kirjailijayhdistyksille sekä yhteistyökumppaneille. Lehti on luettavissa myös seuran nettisivuilla. Lehden kustannukset on katettu ilmoitustuloilla. 
 • Toimituskunta: päätoimittaja Eija Miranda Silventoinen, Saara Heikkinen, toimitussihteeri Anita Myllykoski, Irene Piippola, Arja Vasama ja ilmoitusmyyjä Eija Nissinen.
 • Kiitämme Lapillisten kuvituksesta torniolaista kuvataiteilija Kari Vaaraa ja muoniolaista taidegraafikko Hilkka Ukkolaa.
 • Jäsenkirjeitä postitettiin neljä kappaletta. Jäsenkirjeissä on tiedotettu lähinnä seuran tapahtumista. Kirjeitä on lähetetty  sähköpostitse 210 jäsenelle, mikä on tuonut huomattavia säästöjä postituskuluihin.
 • Nettisivuilla www.lapinkirjallisuusseura.fi on tiedotettu ja kerrottu laajemmin seuran toiminnasta.  Sivujen päivittämisestä ja joulukuussa 2013 tehdystä uudistamisesta on vastannut Arja Vasama. Kuukauden runo -sivulla on julkaistu jäsenten runoja, jotka on valinnut Sinikka Lappeteläinen. 
  Kiitämme kuukauden pääkirjoittajia: Pauliina Vanhatalo, Tommi Parkko, Maippi Tapanainen, Tuomas Timonen, Mikko Heikkinen, Jan Ijäs, Marjatta Byckling, Erkki Kaila, Lilja Kylmänen, Kati Vuontisjärvi ja Irene Piippola.
 • Facebook ja Twitter -sivujen avulla on tiedotettu niin seuran toiminnasta  kuin ajankohtaisista lappilaisista kirjallisuustapahtumista, kirjoituskilpailuista ja kirjoittamiseen liittyvistä asioista. Sivut ovat vapaasti kaikkien seurattavissa. 

Muu tiedottaminen

 • Seuran järjestämistä tapahtumista on laadittu lehdistötiedotteet, joita on julkaistu lappilaisissa paikallis- ja maakuntalehdissä sekä radiossa. 

Vuosikokoukset 

 • Kevätvuosikokous Kemin kulttuurikeskuksessa 23.2., osallistujia 11. Kokouksen jälkeen oli mahdollisuus osallistua Kemin Taiteiden yön tapahtumiin. 
 • Syysvuosikokous Tekijöiden päivän yhteydessä  Posion kirjastossa 23.11., osallistujia 17. 

   

Sääntöjen uusiminen

 • Yhdistyksen säännöt on uusittu vastaamaan seuran nykyistä toimintaa ja yhdistyslakia. Sääntömuutos käsiteltiin 1. kerran syyskokouksessa 17.11.2012, 2. käsittely kevätkokouksessa 23.2.2013. Sääntömuutos on rekisteröity 23.10.2013.

   

Hallitus 2013

Puheenjohtaja  Eija Miranda Silventoinen, Ivalo

varsinaiset jäsenet (henkilökohtainen varajäsen)

Saara Heikkinen, Kemi (Irene Piippola, Rovaniemi)

Jorma Koski, Kemi (Matti Ylipiessa, Kemi)

Jukka Melaranta, Tornio (Paula Alajärvi, Sodankylä)

Anita Myllykoski (sihteeri), Tornio (Sinikka Lappeteläinen, Tornio) 

Eija Nissinen (taloudenh.), Salla (Tuula Saraniemi, Rovaniemi)

Arja Vasama (vpj.), Rovaniemi (Toini Marjamaa, Keminmaa) 

 

Toiminnantarkastajat

Markku Kokkola, Kemi, ja Erkki Kaila, Rovaniemi 
varalla Kristiina Mathlein ja Armi Portaankorva

 

Hallituksen kokoukset

 • Hallitus on kokoontunut 8 kertaa, joista Skype-kokouksia 6, kokous helmikuussa Kemissä ja elokuussa Sallan Saijassa.

   

Talous 

 • Saadut avustukset 
  Seura on saanut yhteensä 12580 € yleis- ja kohdeavustuksia Valtion kirjallisuustoimikunnalta, Taiteen edistämiskeskuksen Lapin aluetoimipisteeltä, WSOY:n kirjallisuussäätiöltä, Sodankylän kunnalta ja Rovaniemen kaupungilta.
 • Jäsenmaksut: 20 e ja 10 e (työtön, eläkeläinen, opiskelija ja varusmies), kannattajajäsen 40 e. 
 • Kulukorvaukset hallituksen jäsenille: puheenjohtaja 250 e, sihteeri 100 e, rahastonhoitaja 100 e. Projektikulukorvauksia on maksettu  seitsemälle projektivastaavalle yhteensä 850 €. 

Tilinpäätös 31.12.2013  taseen loppusumma 7.580,20 euroa.
Toimintavuoden taloudesta on laadittu erillinen selvitys.

 

Seuran hallitus kiittää jäseniään ja yhteistyökumppaneitaan aktiivisesta toimintavuodesta 2013.

 

 Hallitus

 

Toimintakertomus 2012

Lisätietoja