Tervetuloa Lapin Kirjallisuusseuran sivustolle!

Lapin Kirjallisuusseura on avoin kaikille kirjallisuuden ystäville. Seuran jäseneksi voi liittyä hallitukselle osoitetulla hakemuksella osoitteessa: c/o Erkki Kaila, Kiveliötie 2 B, 96500 Rovaniemi, sähköposti: lapinkirjallisuusseura@gmail.com tai täyttämällä sähköisen hakemuslomakkeen

Verkkosivujen ja jäsenlehti Lapillisen lisäksi lappilaisen kirjallisuuden kuulumisia voit seurata Twitterissä.

Kirjallisuusseura on myös Facebookissa. 

Lue lisää seuran toiminnasta

Lapin Kirjallisuusseura ry

 

Yleistä

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia kirjallisuuden edistämisestä kiinnostuneiden, kirjailijoiden ja kirjoittajien yhdyssiteenä ja luoda edellytyksiä kirjallisuuden tuottamiseksi ja levittämiseksi.

 

Jäsenmäärä

Seuran jäsenmäärä oli vuoden lopussa 246, joista kaksi kunniajäsentä.  Seuraan liittyi vuoden aikana 30 uutta jäsentä. Jäsenmäärä on kuitenkin jäsenmaksunsa maksamatta jättäneiden vuoksi pysynyt suurin piirtein vakiona, nettolisäys 6 jäsentä. 

 

Toiminta

Toimintasuunnitelman mukaisesti on toteutettu seuraavia tapahtumia: 

•  Kevätseminaari Tornion Arpelassa Laren Baarissa lauantaina 17.3. klo 14–15. Tapahtumaan osallistui parikymmentä jäsentä.

Kirjailija Mirjam Kälkäjä kertoi aiheesta Näytelmä – tekstistä näyttämölle. Näyttelijä Eeva Kurkinen-Heikkilä tarjosi makupalan ministerinrouva Margareetan monologista. Tilaisuuden jälkeen oli mahdollisuus kuunnella Tornion Lausujien runomatineaa Rakkauden jano. 

•  Tarinaniskennän aluemestaruuskilpailu/karsinta Torniossa pidettiin Tornion kirjastossa lauantaina 24.3. Seuran hallituksen jäsen Sinikka Lappeteläinen oli mukana järjestelyissä yhteistyössä Tornion kirjaston ja kulttuuritoimiston kanssa. Osallistujia kuusi. Yleisöä salin täydeltä.

•  Sodankylän kirjoittajakurssi 4.‒9.6. yhteistyössä Revontuli-Opiston kanssa. Seuran puolesta vastaavana Paula Alajärvi. Kirjoittamista ohjasivat kirjailija ja kirjoittajakouluttaja Taija Tuominen (pitkä proosa/elämäkerrat), vapaa kirjoittaja ja kirjoittajakouluttaja Maippi Tapanainen (lyhyempi proosa), teatteriohjaaja ja kirjailija Juha Hurme (draama), runoilija Riina Katajavuori (lyriikka) sekä kulttuurilehti Kaltion päätoimittaja Paavo J. Heinonen (mielipidekirjoittaminen). Kurssilaisia oli 45. Heidän kurssiteksteistään koottu antologia on julkaistu seuran nettisivuilla.

•  Tekijöiden päivä järjestettiin yhteistyössä Rovaniemen kirjaston kanssa Lapponica- ja Aalto-salissa lauantaina 17.11. klo 12–14. Kirjastossa esittäytyi parikymmentä kirjailijaa sekä Kemin prosaistit ja Kirjoittajaryhmä Rinki teoksineen. Järjestelyistä vastasivat puheenjohtajan lisäksi Sinikka Lappeteläinen, Arja Vasama, Irene Piippola ja Tuula Saraniemi. Yleisöä oli toistasataa henkeä.

Muu toiminta

•  Pohjois-Suomen Kirjailijapäivät Kemin kulttuurikeskuksessa 27.‒29.1.2012. Seuran puolesta avajaistervehdyksen esitti pj. Eija Miranda Silventoinen. Lukuisa joukko seuran jäseniä esiintyi keskustelupaneeleissa ja kirjanjulkistamistilaisuuksissa sekä juonsi eri tilaisuuksia. Päivillä kävi noin 140 kirjallisuudesta kiinnostunutta. 

•  Lappilaisten kirjailijoiden esittäytyminen Lapin Kansassa kulttuuritoimittaja Seija Lappalaisen ehdotuksen pohjalta jäi toteutumatta lehden uudelleen organisoinnin vuoksi. Sarja pyritään toteuttamaan vuoden 2013 aikana yhteistyössä Lapin Kansan kanssa.

•  Arviointipalvelua on käyttänyt seuran välityksellä neljä kirjoittajaa. Yhteyshenkilönä on toiminut Toini Marjamaa.

 

Edustukset

•  Puheenjohtaja edusti Kirjallisuusseuraa Lapin liiton uuden vuoden vastaanotolla 1.1.2012 Rovaniemen Santa Parkissa.

•  Kirjailijaliiton Talvipäiville 23.‒25.3.2012 Kajaanissa osallistui kolme jäsentä. Puheenjohtaja edusti seuraa Kirjailijayhdistysten neuvottelukunnan vuosikokouksessa.

•  Barents Litterature Center

Järjestössä Kirjallisuusseuraa on edustanut Matti Ylipiessa. Överkalixin kirjailijatalo lopetti toimintansa vuoden lopussa, joten se ei ole enää jäsenten vuokrattavissa. 

 

Tiedottaminen

•  Lapillinen-jäsenlehden (painos 500 kpl) nro 32 ilmestyi toukokuussa ja nro 33 marraskuussa. Lehteä on jaettu jäsenten lisäksi Lapin ja Pohjoiskalotin kirjastoihin, kirjailijayhdistyksille sekä yhteistyökumppaneille. 

Toimituskunta: päätoimittaja Eija Miranda Silventoinen, Saara Heikkinen, Anita Myllykoski, Irene Piippola, Arja Vasama ja Eija Nissinen, joka vastasi ilmoitusmyynnistä. Toimituskunta on ottanut käyttöön suljetun FB-ryhmän ja Dropbox-sovelluksen helpottamaan työskentelyä ja tiedostojen jakoa.

 Keväällä 2012 uusittiin jäsenrekisterin osoitteisto sekä siirryttiin painotalon ja Itellan välityksellä tapahtuvaan postitukseen. Lehden kustannukset on katettu mainostuloilla.

 Kiitämme Lapillisten kuvituksesta inarilaista luontokuvaajaa Pertti Turusta ja torniolaissyntyistä taiteilijaa Jouko Alapartasta.

•  Jäsenkirjeitä postitettiin kolme kappaletta.

Jäsenkirjeissä on tiedotettu lähinnä seuran tapahtumista. Kirjeen on saanut sähköpostitse 160 jäsentä, mikä on tuonut huomattavia säästöjä postituskuluihin.

•  Nettisivuilla www.lapinkirjallisuusseura.fi on tiedotettu ja kerrottu laajemmin seuran toiminnasta. Sivujen päivityksestä on vastannut Arja Vasama, kuukauden runot on valinnut Sinikka Lappeteläinen. Joulukuussa 2012 kävijöitä oli 500.

Kiitämme kuukauden pääkirjoittajia, kirjailijat: Kari Hanhisuanto, Marjo Heiskanen, Pekka Jaatinen, Katja Kettu ja Juhani Valli.

•  Facebook ja Twitter Helmikuussa 2012 perustettujen Facebook- ja Twitter-sivujen avulla on tiedotettu niin seuran toiminnasta  kuin ajankohtaisista kirjallisuustapahtumista, kirjoituskilpailuista ja kirjoittamiseen liittyvistä asioista. Seuraajia sivuilla noin 150.

•  Muu tiedottaminen

Seuran järjestämistä tapahtumista on laadittu lehdistötiedotteet, joita on julkaistu lappilaisissa paikallis- ja maakuntalehdissä sekä radiossa.

Runon aurinko ei sammu -runokaraokesta on tiedotettu seuran nettisivujen välityksellä.

 

Vuosikokoukset

Kevätvuosikokous Tornion Arpela Laren Baari 17.3., osallistujia 16.

Syysvuosikokous Rovaniemen kirjasto 17.11., osallistujia 17.

 

Sääntöjen uusiminen

Yhdistyksen säännöt on uusittu vastaamaan seuran nykyistä toimintaa ja yhdistyslakia. Sääntömuutos käsiteltiin 1. kerran syyskokouksessa 17.11. Toinen käsittely kevätkokouksessa 2013. 

 

Hallitus 2012

Puheenjohtaja  Eija Miranda Silventoinen, Ivalo

varsinaiset jäsenet                henkilökohtainen varajäsen

Saara Heikkinen, Kemi              Irene Piippola, Rovaniemi

Jorma Koski, Kemi                    Virpi Yliraudanjoki, Helsinki

Sinikka Lappeteläinen, Tornio           Anita Myllykoski (siht.),Tornio

Toini Marjamaa (rahastonhoit.), Keminmaa   Arja Vasama (vpj.), Rovaniemi

Jukka Melaranta, Tornio            Paula Alajärvi, Sodankylä

Eija Nissinen, Salla                   Tuula Saraniemi, Rovaniemi

 

Toiminnantarkastajat

Markku Kokkola ja Matti Ylipiessa, Kemi

varalla Kristiina Mathlein ja Armi Portaankorva

 

Hallituksen kokoukset

Hallitus on kokoontunut 7 kertaa, joista syksyllä 2 Skype-puhelinkokousta. Skypen käyttö on tuonut matkakulusäästöjä pitkien välimatkojen Lapissa. Hallituksen työskentelyä ja keskinäistä tiedonsiirtoa helpottamaan on otettu käyttöön asiakirjojen sähköinen arkistointi.

 

Talous 

•  Saadut avustukset

Seura on saanut yhteensä 12200 euroa yleis- ja kohdeavustuksia Valtion kirjallisuustoimikunnalta, Lapin taidetoimikunnalta, WSOY:n kirjallisuussäätiöltä ja Sodankylän kunnalta.

•  Jäsenmaksut: 20 e ja 10 e (työtön, eläkeläinen, opiskelija ja varusmies), kannattajajäsen 40 e. 

•  Kulukorvaukset hallituksen jäsenille: puheenjohtaja 250 e, sihteeri 100 e, rahastonhoitaja 100 e, arviointipalvelun hoitaja 50 e, projektikulukorvaus 100 e on maksettu neljälle projektivastaavalle. 

 

Tilinpäätös 31.12.2012  taseen loppusumma 5.679,99 euroa.

Toimintavuoden taloudesta on laadittu erillinen selvitys.

 

Seuran hallitus kiittää jäseniään ja yhteistyökumppaneitaan aktiivisesta toimintavuodesta 2012.

 

Hallitus

 

Hyväksytty kevätvuosikokouksessa 23.2.2013

 

Lisätietoja